Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2007.g.1.cet.

27.04.2007

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada 1.ceturksnī Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, ir nedaudz palielinājies. 2007.gada janvārī-martā kravu apgrozība ostās bija 14.9 milj. t kravu, kas ir par 3.1% vairāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī.

No ostām 2007.gada 1.ceturksnī nosūtīja 13.3 milj. t kravu, kas ir par 2.9% mazāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. No ostām nosūtīja 1.5 milj. t minerālmēslu - par 28.7% vairāk nekā 2006.gada 3 mēnešos. No ostām nosūtītās jēlnaftas apjoms 2007.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, ir palielinājies 7.5 reizes un veidoja 0.3 milj. t. Savukārt no ostām nosūtīto naftas produktu apjoms 2007.gada 3 mēnešos ir samazinājies līdz 5.1 milj. t, kas ir par 7.9% mazāk nekā 2006.gada janvārī-martā. No ostām nosūtīja 1 milj. t kokmateriālu, kas ir par 8.6% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No ostām nosūtīto ogļu apjoms veidoja 3.3 milj. t, kas ir par 11.1% mazāk nekā 2006.gada attiecīgajā periodā.

Būtiski 2007.gada 1.ceturksnī pieaudzis ostās saņemto kravu apjoms. 2007.gada janvārī-martā ostās saņēma un izkrāva 1.7 milj. t, kas ir 2.1 reizi vairāk nekā 2006.gada 3 mēnešos. To galvenokārt noteica abu lielāko saņemto kravu (kravu konteineros un mobilo (roll on/roll of) kravu) apjomu pieaugums. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros - 0.3 milj. t. Šīs kravas izkraušanas apjoms palielinājies par 17.3%, salīdzinot ar 2006.gada janvāri-martu. 2007.gada 3 mēnešos ostās izkrāva arī 0.2 milj. t mobilo kravu, kas ir par 27.7% vairāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. Ostās 2007.gada pirmajos 3 mēnešos izkrāva 0.2 milj. t cukura, kas ir 2.1 reizi vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ostās izkrautās labības un labības produktu apjoms 2007.gada 1.ceturksnī pieaudzis par 23.4%, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni.

2007.gada janvārī-martā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 7.8 milj. t kravu, kas ir par 7.2% vairāk nekā 2006.gada attiecīgajā periodā. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā ir pieaudzis par 1.1%, sasniedzot 7.1 milj.t. Palielinājies ir no Ventspils ostas nosūtītā kālija sāls apjoms, kas 2007.gada 1.ceturksnī bija 1.1 milj. t - par 32.4% vairāk nekā iepriekšējā gada 1.ceturksnī. Tāpat arī pieaudzis Ventspils ostā iekrauto un nosūtīto ogļu apjoms, sasniedzot 1 milj. t, kas ir par 0.2% vairāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. Nosūtīto naftas produktu apjoms veidoja 3.9 milj. t, kas ir par 8.4% mazāk nekā 2006.gada janvārī-martā. Nosūtīto mobilo kravu apjoms ir samazinājies par 8.9% un bija 0.2 milj. t. Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā 2007.gada pirmajos 3 mēnešos pieaudzis 2.4 reizes. Izkrauto mobilo kravu apjoms, salīdzinot ar 2006.gada 1.ceturksni, palielinājies par 16.1%. Tāpat 1.7 reizes pieaudzis saņemto kravu konteineros apjoms. Saņemtā cukura izkraušanas apjoms Ventspils ostā 2007.gada pirmajos 3 mēnešos palielinājies 1.8 reizes, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2007.gada pirmajos 3 mēnešos bija 5.8 milj. t, kas ir par 2.8% mazāk nekā 2006.gada 3 mēnešos. No Rīgas ostas nosūtīja 5.2 milj. t kravu, kas ir par 8.2% mazāk nekā iepriekšējā gada janvārī-martā. Vislielāko apjomu no Rīgas ostas nosūtītajām kravām veidoja ogles - 2.3 milj. t, kas ir par 15.3% mazāk nekā 2006.gada janvārī-martā. Nosūtīto kokmateriālu apjoms 2007.gada 1.ceturksnī bija 0.7 milj. t, kas ir par 4.7% mazāk nekā 2006.gada attiecīgajā periodā. 2007.gada trīs mēnešos no Rīgas ostas nosūtīja arī 1.1 milj. t naftas produktu, kas ir par 2.6% mazāk nekā 2006.gada attiecīgajā periodā. 2007.gada 1.ceturksnī būtiski pieaudzis Rīgas ostā saņemto kravu apjoms. Tajā izkrāva 0.7 milj. t kravu, kas ir 1.8 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada trīs mēnešos. Lielāko izkrauto kravu apjomu veidoja kravas konteineros. 2007.gada 1.ceturksnī Rīgas ostā izkrāva 0.3 milj. t kravu konteineros, kas ir par 13.9% vairāk nekā 2006.gada janvārī–martā.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā ir samazinājies. Kravu apgrozība Liepājas ostā 2007.gada 1.ceturksnī bija 1milj. t, kas ir par 1.5% mazāk nekā 2006.gada attiecīgajā periodā. 2007.gada janvārī-martā no Liepājas ostas nosūtīja 0.8 milj. t kravu, kas ir par 10.7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Liepājas ostā nosūtīto melno metālu un to izstrādājumu apjoms palielinājies par 3.9%, bet labības un labības produktu iekraušanas apjoms pieaudzis par 45.9%. Savukārt citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi samazinājās: naftas produktu apjoms kritās par 29% un nosūtīto kokmateriālu - par 38.7%. Saņemto kravu apjoms 2007.gada 1.ceturksnī Liepājas ostā būtiski pieauga un sasniedza 0.2 milj. t, kas ir par 77.2% vairāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. Lielāko saņemto kravu apjomu Liepājas ostā veidoja labība un labības produkti. To izkraušanas apjoms palielinājies par 23.1%, salīdzinot ar 2006.gada attiecīgo periodu.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2007.gada pirmajos trīs mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri-martu, ir palielinājusies. 2007.gada trīs mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 299.8 tūkst. t, kas ir par 57.3% vairāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī. Lielāko daļu (84.7%) kravu apgrozības veidoja nosūtītās kravas, no kurām 160.4 tūkst. t bija kokmateriāli.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojāmturpina pieaugt. 2007.gada 1.ceturksnī lidostā iebrauca un izbrauca 591.5 tūkst. pasažieru, kas ir par 20.5% vairāk nekā 2006.gada janvārī-martā. Pieauga pasažieru skaits, kuri izmanto Latvijas aviokompāniju pakalpojumus, kā arī to pasažieru skaits, kuri priekšroku dod ārvalstu aviokompānijām. Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2007.gada pirmajos 3 mēnešos lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 264.8 tūkst. pasažieru, kas ir par 32.1% vairāk nekā iepriekšējā gada trīs mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” 2007.gada 1. ceturksnī iebrauca un izbrauca 326.7 tūkst. pasažieru, kas ir par 12.5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Būtiski 2007.gada 3 mēnešos palielinājusiespasažieruapgrozība Rīgas pasažieru ostā. 2007.gada 1.ceturksnī ostā iebrauca un izbrauca 35.9 tūkst. pasažieru, kas ir 9.5 reizes vairāk nekā 2006.gada 1.ceturksnī.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās
(tūkst. t)

2006.gada
1.cet..

2007.gada
1.cet.

2007.g. pret 2006.g. (%)

Visas ostas kopā

Nosūtītas kravas, pavisam

13675.4

13277.2

97.1

tai skaitā:

nafta un naftas produkti

5548.9

5399.0

97.3

ogles

3738.7

3323.5

88.9

Saņemtas kravas, pavisam

802.4

1651.8

2.1 reizi

tai skaitā:

kravas konteineros

249.8

293.0

117.3

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

195.4

249.5

127.7

Ventspils osta

Nosūtītas kravas, pavisam

6979.8

7055.4

101.1

tai skaitā:

nafta un naftas produkti

4217.1

4155.5

98.5

minerālmēsli

820.6

1086.8

132.4

Saņemtas kravas, pavisam

311.1

761.2

2.4 reizes

tai skaitā:

cukurs

74.4

130.6

175.5

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

176.9

205.4

116.1

Rīgas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

5614.9

5154.5

91.8

tai skaitā:

ogles

2719.4

2302.2

84.7

naftas produkti

1094.6

1066.6

97.4

Saņemtas kravas, pavisam

364.3

655.8

1.8 reizes

tai skaitā:

kravas konteineros

232.0

264.2

113.9

celtniecības materiāli

14.5

85.5

5.9 reizes

Liepājas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

910.6

813.4

89.3

tai skaitā:

melnie metāli un tā izstrādājumi

163.8

170.2

103.9

labība un labības produkti

134.4

196.1

145.9

Saņemtas kravas, pavisam

106.6

188.9

177.2

tai skaitā:

labība un labības produkti

70.5

86.8

123.1

Mazās ostas

Nosūtītas kravas, pavisam

170.1

253.9

149.3

tai skaitā:

kokmateriāli

127.1

160.4

126.2

koksnes šķelda

31.9

61.4

1.9 reizes

Saņemtas kravas, pavisam

20.4

45.9

2.2 reizes

tai skaitā:

zivis

4.52

8.46

1.9 reizes

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte