Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2007.g. pirmajā pusgadā

27.07.2007

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gada janvārī – jūnijā kravu apgrozība ostās bija 31.4 milj. t kravu, kas ir par 4.6 % vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. No ostām nosūtīja 27.6 milj. t kravu, kas ir par 0.6 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – jūnijā. No ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms pieauga par 32.9 % un veidoja 2.8 milj.t. No ostām nosūtītās jēlnaftas apjoms 2007. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. pusgadu, ir palielinājies 2.4 reizes, sasniedzot 0.7 milj. t. No ostām nosūtīto naftas produktu apjoms veidoja 10.7 milj. t, kas ir par 1.9 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – jūnijā. Šā gada 1. pusgadā no ostām nosūtīja 2.2 milj. t kokmateriālu, kas ir par 3.6 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No ostām nosūtīto ogļu apjoms 2007. gada 6 mēnešos bija 7 milj. t, kas ir par 12 % mazāk nekā 2006. gada attiecīgajā periodā.

Būtiski 2007. gada 1. pusgadā pieaudzis ostās saņemto kravu apjoms. 2007. gada janvārī – jūnijā ostās saņēma un izkrāva 3.8 milj. t, kas ir 1.5 reizes vairāk nekā 2006. gada 6 mēnešos. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 0.7 milj. t. Šīs kravas izkraušanas apjoms palielinājies par 28.1 %, salīdzinot ar 2006. gada janvāri – jūniju. 2007. gada 6 mēnešos ostās izkrāva arī 0.5 milj. t mobilo kravu, kas ir par 16 % vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Būtiski pieaudzis ostās izkrautās jēlnaftas apjoms, kas 2007. gada 1. pusgadā bija 0.6 milj. t., kas ir 2.2 reizes vairāk nekā 2006.gada janvārī – jūnijā. Arī ostās izkrauto celtniecības materiālu apjoms 2007. gada 1. pusgadā pieaudzis 2 reizes, sasniedzot 0.5 milj.t. Savukārt par 22.1 % samazinājies ostās saņemtā cukura apjoms.

2007. gada janvārī – jūnijā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 16.1 milj. t kravu, kas ir par 10.4% vairāk nekā 2006. gada attiecīgajā periodā. Nosūtīto kravu apjoms ir pieaudzis par 7.3 % un veidoja 14.5 milj.t. Palielinājies no Ventspils ostas nosūtītā kālija sāls apjoms, kas 2007. gada 1. pusgadā veidoja 1.9 milj. t - par 37.2 % vairāk nekā iepriekšējā gada 1. pusgadā. Pieaudzis Ventspils ostā iekrauto un nosūtīto jēlnaftas un naftas produktu apjoms, sasniedzot attiecīgi 0.6 un 8.1 milj. t. Nosūtītās jēlnaftas apjoms pieaudzis 3.3 reizes, bet naftas produktu apjoms palielinājās par 2.2%. Nosūtīto mobilo kravu apjoms 2007. gada 1. pusgadā ir samazinājies par 14.2 % un bija 0.4 milj. t. Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā 2007. gada 6 mēnešos pieaudzis 1.5 reizes. Izkrauto mobilo kravu apjoms, salīdzinot ar 2006. gada 1. pusgadu, palielinājies par 6.3 %. Tāpat arī 2.2 reizes pieaudzis saņemtās jēlnaftas apjoms un par 39.9 % palielinājies saņemto naftas produktu apjoms. Saņemtā cukura izkraušanas apjoms Ventspils ostā 2007. gada 6 mēnešos samazinājies par 1 %.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2007. gada 6 mēnešos bija 12.6 milj. t, kas ir par 2 % mazāk nekā 2006. gada 6 mēnešos. No Rīgas ostas nosūtīja 11 milj. t kravu, kas ir par 6.5 % mazāk nekā iepriekšējā gada janvārī – jūnijā. Vislielāko apjomu no Rīgas ostas nosūtītajām kravām veidoja ogles: 4.9 milj. t, kas ir par 15.1 % mazāk nekā 2006. gada sešos mēnešos. Nosūtīto kokmateriālu apjoms 2007. gada 1. pusgadā bija 1.5 milj. t, kas ir par 3.2 % mazāk nekā 2006. gada attiecīgajā periodā. 2007. gada sešos mēnešos no Rīgas ostas nosūtīja arī 2.3 milj. t naftas produktu, kas ir par 6.8 % vairāk nekā 2006. gada attiecīgajā periodā. Rīgas ostā izkrāva 1.6 milj. t kravu, kas ir par 45,2 % vairāk nekā iepriekšējā gada sešos mēnešos. Lielāko izkrauto kravu apjomu veidoja kravas konteineros. 2007. gada 1. pusgadā Rīgas ostā izkrāva 0.6 milj. t kravu konteineros, kas ir par 28.9 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – jūnijā. Par 49.1% pieaudzis izkrauto celtniecības materiālu daudzums, sasniedzot 0.3 milj.t.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā ir samazinājies. Kravu apgrozība 2007. gada 1. pusgadā bija 2 milj. t, kas ir par 2.5 % mazāk nekā 2006. gada attiecīgajā periodā. No Liepājas ostas nosūtīja 1.6 milj. t kravu, kas ir par 11 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Liepājas ostā iekrautās labības un labības produktu apjoms palielinājies 1.6 reizes, salīdzinot ar 2006. gada 1. pusgadu. Savukārt citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi samazinājās: naftas produktu - par 32.1%, kokmateriālu - par 11.8%, melno metālu un to izstrādājumu - par 19.2%. Saņemto kravu apjoms 2007. gada janvārī – jūnijā Liepājas ostā būtiski pieauga un sasniedza 0.4 milj. t, kas ir par 56.3 % vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja labība un labības produkti. To izkraušanas apjoms palielinājies par 3.8 %, salīdzinot ar 2006. gada attiecīgo periodu. Saņemto kravu pieaugumu noteica arī ienākošo celtniecības materiālu apjoms, kas 2007. gada 1. pusgadā bija 89.7 tūkst. t.

2007. gada sešos mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 676.7 tūkst. t, kas ir par 30.4 % vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā. Lielāko daļu (81.8 %) kravu apgrozības veidoja nosūtītās kravas, no kurām 361.2 tūkst. t bija kokmateriāli.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojāmturpina pieaugt. 2007. gada 1. pusgadā lidostā iebrauca un izbrauca 1412.8 tūkst. pasažieru, kas ir par 24.8% vairāk nekā 2006. gada janvārī – jūnijā. Pieauga pasažieru skaits, kuri izmanto Latvijas aviokompāniju pakalpojumus, kā arī to pasažieru skaits, kuri deva priekšroku ārvalstu aviokompānijām. Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2007. gada janvārī – jūnijā lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 682.7 tūkst. pasažieru, kas ir par 40% vairāk nekā iepriekšējā gada sešos mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” 2007. gada 1. pusgadā iebrauca un izbrauca 730.1 tūkst. pasažieru, kas ir par 13.2% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2007. gada janvārī – jūnijā Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 160 tūkst. pasažieru, kas ir 2 reizes vairāk nekā 2006. gada 1. pusgadā.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās
(tūkst. t)

2006. gada
1. pusg.

2007. gada 1. pusg.

2007. g. pret 2006. g. (%)

Visas ostas kopā

Nosūtītas kravas, pavisam

27475.4

27627.9

100.6

tai skaitā:

nafta un naftas produkti

10750.8

11368.8

105.7

ogles

8013.5

7049.4

88.0

Saņemtas kravas, pavisam

2536.3

3752.5

148.0

tai skaitā:

kravas konteineros

509.7

652.9

128.1

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

463.1

537.2

116.0

Ventspils osta

Nosūtītas kravas, pavisam

13493.8

14482.1

107.3

tai skaitā:

nafta un naftas produkti

8131.2

8740.5

107.5

minerālmēsli

1373.0

1883.3

137.2

Saņemtas kravas, pavisam

1078.7

1609.7

149.2

tai skaitā:

cukurs

153.5

152.0

99.0

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

404.2

429.5

106.3

Rīgas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

11741.7

10983.0

93.5

tai skaitā:

ogles

5799.2

4921.2

84.9

naftas produkti

2118.7

2263.8

106.8

Saņemtas kravas, pavisam

1109.2

1611.0

145.2

tai skaitā:

kravas konteineros

456.8

588.8

128.9

celtniecības materiāli

204.8

305.3

149.1

Liepājas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

1807.7

1608.9

89.0

tai skaitā:

melnie metāli un tā izstrādājumi

354.2

286.2

80.8

labība un labības produkti

225.9

366.8

162.4

Saņemtas kravas, pavisam

261.7

409.0

156.3

tai skaitā:

labība un labības produkti

193.0

200.4

103.8

Mazās ostas

Nosūtītas kravas, pavisam

432.2

553.9

128.2

tai skaitā:

kokmateriāli

336.5

361.2

107.3

koksnes šķelda

62.8

135.5

2.2 reizes

Saņemtas kravas, pavisam

86.7

122.8

141.7

tai skaitā:

celtniecības materiāli

32.5

60.5

186.2

zivis

9.8

15.8

161.3

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte