Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2006.gadā

01.02.2007

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gadā Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, ir nedaudz samazinājies. 2006.gada janvārī-decembrī kravu apgrozība ostās bija 59.5 milj. t kravu, kas ir par 0.9% mazāk kā 2005.gadā.

No ostām 2006.gadā nosūtīja 53.1 milj. t kravu, kas ir par 5% mazāk nekā 2005.gada 12 mēnešos. Pieaudzis no ostām nosūtītās jēlnaftas apjoms. Pērn no ostām nosūtīja 1.2 milj. t jēlnaftas – 2.8 reizes vairāk nekā 2005.gada divpadsmit mēnešos. Citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi gan ir samazinājušies. No ostām nosūtīto naftas produktu apjoms bija 19.7 milj. t, kas ir par 2.2% mazāk nekā 2005.gada janvārī-decembrī. Nosūtīto ogļu apjoms samazinājies par 4.8%, sasniedzot 14.6 milj. t. No ostām nosūtīja arī 4.6 milj. t kokmateriālu, kas ir par 19.2% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Arī no ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms 2006.gada divpadsmit mēnešos bija būtiski samazinājies, sasniedzot 5.1 milj. t, kas ir par 21.7% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā.

Saņemto kravu apjoms Latvijas ostās 2006.gadā būtiski palielinājies un sasniedza 6.4 milj. t, kas ir par 54.8% vairāk nekā 2005.gada divpadsmit mēnešos. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros - 1.1 milj. t. Šīs kravas izkraušanas apjoms palielinājies par 13.1%, salīdzinot ar 2005.gada janvāri-decembri. 2006.gadā ostās izkrāva 1 milj. t mobilo kravu. Šī saņemtās kravas veida apjoms palielinājies par 22.5%, salīdzinot ar 2005.gadu. Ostās izkrāva 0.9 milj. t celtniecības materiālu, kas ir par 33.4% vairāk nekā 2005.gadā. Ostās izkrautās labības un labības produktu apjoms 2006.gada 12 mēnešos pieaudzis par 43.4%, bet saņemtā cukura apjoms - par 55.5%.

2006.gadā Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 29.1 milj. t kravu, kas ir par 2.7% mazāk nekā 2005.gadā. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā ir samazinājies par 9.4%, sasniedzot 26.3 milj. t. Būtiski saruka no Ventspils ostas nosūtītā kālija sāls apjoms, kas 2006.gadā bija 3.7 milj. t., kas ir par 27.9% mazāk nekā iepriekšējā gada divpadsmit mēnešos. Nosūtīto naftas produktu apjoms sasniedza 14.6 milj. t, kas ir par 11.9% mazāk nekā 2005.gada janvārī-decembrī. Arī Ventspils ostā iekrauto un nosūtīto ogļu apjoms ir samazinājies, sasniedzot 3.9 milj. t, kas ir par 14.4% mazāk nekā 2005.gada janvārī-decembrī. Sakarā ar kuģu aģenta darbības vietas maiņu no Liepājas ostas uz Ventspils ostu, 2006.gadā Ventspils ostā trīs reizes pieaudzis nosūtīto mobilo kravu apjoms. Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā pieaudzis 3.3 reizes un bija 2.8 milj. t. Saņemto mobilo kravu apjoms, salīdzinot ar 2005.gada divpadsmit mēnešiem, palielinājies 3.1 reizi, bet saņemto kravu konteineros apjoms pieaudzis 26.2 reizes. Saņemtā cukura izkraušanas apjoms 2006.gada janvārī-decembrī palielinājies par 50.9%, salīdzinot ar iepriekšējā gada divpadsmit mēnešiem.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2006.gadā bija 25.3 milj. t, kas ir par 3.8% vairāk nekā 2005.gada 12 mēnešos. No Rīgas ostas nosūtīja 22.5 milj. t kravu, kas ir par 2.2% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī-decembrī. Vislielāko apjomu no Rīgas ostas nosūtītajām kravām veidoja ogles - 10.7 milj. t, kas ir par 0.5% mazāk nekā 2005.gadā. Nosūtīto kokmateriālu apjoms 2006.gada divpadsmit mēnešos bija 3 milj. t, kas ir par 22.3% mazāk nekā 2005.gadā. No Rīgas ostas nosūtīja 4.4 milj. t naftas produktu, kas ir par 38% vairāk nekā 2005.gadā. 2006.gada janvārī-decembrī Rīgas ostā izkrāva 2.8 milj. t kravu, kas ir par 18.9% vairāk nekā iepriekšējā gada divpadsmit mēnešos. Lielāko izkrauto kravu apjomu veidoja kravas konteineros. 2006.gadā Rīgas ostā izkrāva 1 milj. t kravu konteineros, kas ir par 3.4% vairāk nekā 2005.gada janvārī–decembrī. Pērn Rīgas ostā izkrāva 0.7 milj.t celtniecības materiālu, kas ir par 29.1% vairāk nekā 2005.gadā gadā, kā arī 0.2 milj.t cukura – 1.6 reizes vairāk nekā 2005.gada janvārī-decembrī.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā ir samazinājies. Daļēji to ietekmēja kuģu aģenta darbības vietas maiņa no Liepājas ostas uz Ventspils ostu. Kravu apgrozība Liepājas ostā 2006.gadā bija 4 milj. t, kas ir par 11.3% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. 2006.gada janvārī-decembrī no Liepājas ostas nosūtīja 3.4 milj. t kravu, kas ir par 10.3% mazāk nekā pērn. Lielāko apjomu no Liepājas ostā nosūtītajām kravām veidoja naftas produkti, kuru apjoms palielinājies 1.9 reizes. Savukārt citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi samazinājās: melno metālu un tā izstrādājumu apjoms - par 9.3%, kokmateriālu - par 21.9%, labības un labības produktu - par 26.2%. Saņemto kravu apjoms 2006.gada 12 mēnešos Liepājas ostā sasniedza 0.6 milj. t, kas ir par 15.9% mazāk nekā 2005.gada janvārī-decembrī. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja labība un labības produkti. To izkraušanas apjoms palielinājies 1.5 reizes, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo periodu.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2006.gada divpadsmit mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri-decembri, ir samazinājusies. Nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 1.1 milj. t, kas ir par 13.3% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. Lielāko daļu (80.7%) kravu apgrozības mazajās ostās veidoja nosūtītās kravas, no kurām 0.6 milj. t bija kokmateriāli.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojām turpina augt. 2006.gadā lidostā iebrauca un izbrauca 2494.8 tūkst. pasažieru, kas ir par 32.9% vairāk nekā 2005.gada janvārī-decembrī. Pieauga gan Latvijas, gan ārvalstu aviokompāniju izmantojošo pasažieru skaits. 2006.gadā ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 1122.6 tūkst. pasažieru, kas ir par 29.3% vairāk nekā pērn 12 mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 1372.3 tūkst. pasažieru, kas ir par 36% vairāk nekā 2005.gadā.

Pateicoties 2006.gada 2.ceturksnī atjaunotajai prāmja satiksmei uz Zviedriju, Rīgas pasažieru ostā aizvadītajā gadā pasažieru apgrozība ir palielinājusies. Pērn Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 246.9 tūkst. pasažieru, kas ir par 26.5% vairāk nekā pērn. No kopējās pasažieru apgrozības ostā ar prāmju satiksmi iebrauca un izbrauca 165.2 tūkst. pasažieru.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās
(tūkst. t)

2005.gads.

2006.gads

2006.g. pret 2005.g. (%)

Visas ostas kopā

Nosūtītas kravas, pavisam

55890.3

53068.9

95.0

tai skaitā:

nafta un naftas produkti

20517.3

20853.5

101.6

ogles

15343.1

14602.4

95.2

Saņemtas kravas, pavisam

4151.6

6427.8

154.8

tai skaitā:

kravas konteineros

972.9

1100.1

113.1

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

790.9

968.6

122.5

Ventspils osta

Nosūtītas kravas, pavisam

29034.2

26300.3

90.6

tai skaitā:

 

nafta un naftas produkti

16787.4

15579.2

92.8

ogles

4597.9

3937.5

85.6

Saņemtas kravas, pavisam

828.8

2761.9

3.3 reizes

tai skaitā:

cukurs

180.9

273.0

150.9

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

264.9

828.9

3.1 reizes

Rīgas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

22045.6

22523.3

102.2

tai skaitā:

 

ogles

10713.7

10664.9

99.5

naftas produkti

3162.3

4363.6

138.0

Saņemtas kravas, pavisam

2383.5

2833.7

118.9

tai skaitā:

kravas konteineros

950.5

982.6

103.4

celtniecības materiāli

533.9

689.2

129.1

Liepājas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

3766.4

3376.6

89.7

tai skaitā:

melnie metāli un tā izstrādājumi

714.4

647.9

90.7

kokmateriāli

729.5

569.4

78.1

Saņemtas kravas, pavisam

742.0

624.2

84.1

tai skaitā:

labība un labības produkti

262.9

402.9

1.5 reizes

Mazās ostas

Nosūtītas kravas, pavisam

1044.1

868.7

83.2

tai skaitā:

kokmateriāli

743.2

627.3

84.4

koksnes šķelda

198.9

183.3

92.2

Saņemtas kravas, pavisam

197.3

208.0

105.4

tai skaitā:

celtniecības materiāli

36.7

89.5

2.4 reizes

zivis

22.71

21.61

95.2

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.7366810
Edīte Miezīte