Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2006.g. deviņos mēnešos

26.10.2006

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 9 mēnešos Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, ir nedaudz palielinājies. 2006.gada janvārī-septembrī kravu apgrozība ostās bija 45.3 milj. t kravu, kas ir par 1% vairāk kā 2005.gada 9 mēnešos.

No ostām 2006.gada 9 mēnešos nosūtīja 40.7 milj. t kravu, kas ir par 2.9% mazāk nekā 2005.gada 9 mēnešos. 2006.gada janvārī-septembrī no ostām nosūtīja 11.5 milj. t ogļu - par 0.8% vairāk nekā 2005.gada deviņos mēnešos. No ostām nosūtītās jēlnaftas un naftas produktu apjomi 2006.gada janvārī-septembrī ir nedaudz palielinājušies. Nosūtītās jēlnaftas apjoms 2006.gada 9 mēnešos bija 0.7 milj. t, kas ir 1.8 reizes vairāk nekā 2005.gada attiecīgajā laika posmā. No ostām nosūtīto naftas produktu apjoms 2006.gada 9 mēnešos bija 15.4 milj. t, kas ir par 0.5% vairāk nekā 2005.gada janvārī-septembrī. 2006.gada deviņos mēnešos no ostām nosūtīja 3.5 milj. t kokmateriālu, kas ir par 22.1% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Arī no ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms būtiski samazinājies, sasniedzot 3.5 milj. t, kas ir par 28.5% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā.

Saņemto kravu apjoms ostās 2006.gada 9 mēnešos būtiski palielinājies un bija 4.6 milj. t, kas ir par 58% vairāk nekā 2005.gada deviņos mēnešos. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 0.8 milj. t. Šīs kravas izkraušanas apjoms palielinājies par 14.3%, salīdzinot ar 2005.gada janvāri-septembri. 2006.gada deviņos mēnešos ostās izkrāva arī 0.7 milj. t mobilo kravu, kas ir par 25.2% vairāk nekā 2005.gada trijos ceturkšņos. Ostās 2006.gada 9 mēnešos izkrāva 0.5 milj. t cukura, kas ir 1.7 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ostās izkrautās labības un labības produktu apjoms 2006.gada 9 mēnešos pieaudzis 1.8 reizes, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri-septembri.

2006.gada janvārī-septembrī Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 22 milj. t kravu, kas ir par 1.4% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā 2006.gada deviņos mēnešos ir samazinājies par 8% un veidoja 20 milj. t. Būtiski samazinājies no Ventspils ostas nosūtītā kālija sāls apjoms, kas 2006.gada 9 mēnešos bija 2.5 milj. t - par 33.7% mazāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos. Nosūtīto naftas produktu apjoms sasniedza 11.5 milj. t, kas ir par 9.2% mazāk nekā 2005.gada janvārī-septembrī. Arī Ventspils ostā iekrauto un nosūtīto ogļu apjoms ir samazinājies, sasniedzot 3 milj. t, kas ir par 12.9% mazāk nekā 2005.gada trijos ceturkšņos. Sakarā ar kuģu aģenta darbības vietas maiņu no Liepājas ostas uz Ventspils ostu, 7.6 reizes pieaudzis nosūtīto mobilo kravu apjoms. Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā 2006.gada janvārī-septembrī pieaudzis 3.7 reizes un bija 2 milj. t. Saņemto mobilo kravu apjoms, salīdzinot ar 2005.gada 9 mēnešiem, palielinājies 8.1 reizi, bet saņemto kravu konteineros apjoms pieaudzis 20.3 reizes. Saņemtā cukura izkraušanas apjoms 2006.gada janvārī-septembrī cēlies 1.7 reizes, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2006.gada janvārī-septembrī bija 19.5 milj. t, kas ir par 6.6% vairāk nekā 2005.gada 9 mēnešos. No Rīgas ostas nosūtīja 17.5 milj. t kravu, kas ir par 5.4% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī-septembrī. Vislielāko apjomu no Rīgas ostas nosūtītajām kravām veidoja ogles: 8.5 milj. t, kas ir par 7.1% vairāk nekā 2005.gada janvārī-septembrī. Nosūtīto kokmateriālu apjoms bija 2.2 milj. t, kas ir par 24.9% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. 2006.gada deviņos mēnešos no Rīgas ostas nosūtīja arī 3.3 milj. t naftas produktu, kas ir par 39.3% vairāk nekā 2005.gada 9 mēnešos. Rīgas ostā izkrāva 2 milj. t kravu, kas ir par 18.3% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos. Lielāko izkrauto kravu apjomu veidoja kravas konteineros. 2006.gada 9 mēnešos Rīgas ostā izkrāva 0.7 milj. t kravu konteineros, kas ir par 5.5% vairāk nekā 2005.gada janvārī–septembrī. Rīgas ostā izkrāva 0.5 milj.t celtniecības materiālu, kas ir 2 reizes vairāk kā iepriekšējā gada 9 mēnešos, kā arī 0.2 milj.t cukura – 1.6 reizes vairāk kā 2005.gada janvārī-septembrī.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā ir samazinājies. Daļēji to ietekmēja kuģu aģenta darbības vietas maiņa no Liepājas ostas uz Ventspils ostu. Kravu apgrozība Liepājas ostā 2006.gada 9 mēnešos bija 3 milj. t, kas ir par 10.1% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. 2006.gada janvārī-septembrī no Liepājas ostas nosūtīja 2.5 milj. t kravu, kas ir par 8.7% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Lielāko apjomu no Liepājas ostā nosūtītajām kravām veidoja naftas produkti, kuru apjoms palielinājies 2.1 reizes. Savukārt citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi samazinājās: melno metālu un tā izstrādājumu apjoms - par 1.8%, nosūtīto kokmateriālu - par 28.7%, bet labības un labības produktu - par 16.7%. Saņemto kravu apjoms 2006.gada 9 mēnešos Liepājas ostā sasniedza 0.5 milj. t, kas ir par 17.2% mazāk nekā 2005.gada janvārī-septembrī. Lielāko saņemto kravu apjomu Liepājas ostā veidoja labība un labības produkti. To izkraušanas apjoms palielinājies 1.9 reizes.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2006.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri-septembri, ir samazinājusies. 2006.gada 9 mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 0.8 milj. t, kas ir par 11.4% mazāk nekā 2005.gada attiecīgajā periodā. Lielāko daļu (81.3%) kravu apgrozības mazajās ostās veidoja nosūtītās kravas, no kurām 0.5 milj. t bija kokmateriāli.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” joprojām turpina augt. 2006.gada 9 mēnešos lidostā iebrauca un izbrauca 1871.8 tūkst. pasažieru, kas ir par 36.1% vairāk nekā 2005.gada janvārī-septembrī. Pieauga gan Latvijas, gan ārvalstu aviokompāniju pakalpojumu izmantojušo pasažieru skaits. 2006.gada deviņos mēnešos ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 840.8 tūkst. pasažieru, kas ir par 30.8% vairāk nekā iepriekšējā gada 9 mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā “Rīga” iebrauca un izbrauca 1031 tūkst. pasažieru, kas ir par 40.6% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Vislielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2006.gada 9 mēnešos bija ar Lielbritānijas lidostām – 343.1 tūkst. pasažieru, pieaugums, salīdzinot ar 2005.gada attiecīgo periodu, bija 1.6 reizes. Ar Vācijas lidostām pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” nedaudz samazinājās - par 1.9% un bija 281.3 tūkst. pasažieru. Joprojām liela pasažieru apgrozība ir ar Īrijas lidostām. 2006.gada 9.mēnešos pasažieru apgrozība ar tām bija 144.5 tūkst. pasažieru.

Lai gan 2006.gada 1.ceturksnī pasažieruapgrozība Rīgas pasažieru ostā bija strauji samazinājusies, 9 mēnešos kopā pasažieru apgrozība ir palielinājusies, pateicoties 2006.gada 2.ceturksnī atjaunotajai prāmja satiksmei uz Zviedriju. 2006.gada deviņos mēnešos Rīgas pasažieru ostā iebrauca un izbrauca 201 tūkst. pasažieru, kas ir par 9.3% vairāk nekā 2005.gada 9 mēnešos.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās
(tūkst. t)

2005.gada
9 mēn.

2006.gada
9 mēn.

2006.g. pret 2005.g.
(%)

Visas ostas kopā

Nosūtītas kravas, pavisam

41962.8

40740.6

97.1

tai skaitā:

nafta un naftas produkti

15745.6

16124.6

102.4

ogles

11424.0

11514.2

100.8

Saņemtas kravas, pavisam

2888.2

4562.7

158.0

tai skaitā:

kravas konteineros

699.3

799.4

114.3

celtniecības materiāli

294.6

608.2

2.1 reizi

Ventspils osta

Nosūtītas kravas, pavisam

21757.8

20018.7

92.0

tai skaitā:

nafta un naftas produkti

12931.7

12069.7

93.3

minerālmēsli

3817.4

2529.1

66.3

Saņemtas kravas, pavisam

536.9

1965.4

3.7 reizes

tai skaitā:

cukurs

154.6

259.6

167.9

mobilās kravas (roll-on/roll-off)

75.8

615.9

8.1 reizi

Rīgas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

16600.6

17502.5

105.4

tai skaitā:

ogles

7950.9

8517.2

107.1

naftas produkti

2400.1

3342.8

139.3

Saņemtas kravas, pavisam

1676.5

1983.3

118.3

tai skaitā:

kravas konteineros

677.0

714.1

105.5

celtniecības materiāli

257.0

503.2

195.8

Liepājas osta

Nosūtītas kravas, pavisam

2795.4

2551.4

91.3

tai skaitā:

melnie metāli un tā izstrādājumi

530.7

521.1

98.2

kokmateriāli

619.9

442.2

71.3

Saņemtas kravas, pavisam

555.7

459.9

82.8

tai skaitā:

labība un labības produkti

164.1

307.0

187.1

Mazās ostas

Nosūtītas kravas, pavisam

809.0

668.0

82.6

tai skaitā:

kokmateriāli

587.1

494.7

84.3

koksnes šķelda

140.2

125.5

89.5

Saņemtas kravas, pavisam

119.1

154.1

129.4

tai skaitā:

celtniecības materiāli

9.3

53.1

5.7 reizes

zivis

15.1

14.5

95.8

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr.7366810
Edīte Miezīte