Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2007.gadā

13.03.2008

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gadā nefinanšu investīcijas* Latvijā veidoja 2722,0 milj. latu, kas ir par 13% vairāk nekā 2006.gadā. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā sasniedza 1082,3 milj. latu (40% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 39% vairāk nekā 2006.gadā. Savukārt privātajā sektorā 2007.gadā tika investēti 1639,7 milj.latu (60% no kopapjoma), kas ir par 0,7% vairāk nekā 2006.gadā.

48% no visām nefinanšu investīcijām jeb 1300,8 milj.latu veidoja ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 30% no visām nefinanšu investīcijām jeb 823,2 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 22% jeb 598,0 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā.

2007.gada ceturtajā ceturksnī nefinanšu investīcijas Latvijā bija 958,8 milj.latu, kas ir par 12% vairāk nekā 2006.gada ceturtajā ceturksnī.

Nefinanšu investīcijas sadalījumā pa īpašuma formām 2007.gadā

Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās, milj. latu

Nefinanšu investīciju pārmaiņas salīdzināmajās cenās, % pret 2006.gadu

Pavisam

2722,0

13

       tai skaitā:

  sabiedriskajā sektorā

1082,3

39

         no tā:

    valsts īpašums

616,4

28

    pašvaldību īpašums

410,5

78

  privātajā sektorā

1639,7

0,7

        no tā:

    privātīpašums

675,7

19

    ārvalstu juridisko vai fizisko personu īpašums

287,1

-20

    jauktais īpašums bez valsts kapitāla līdzdalības

601,0

2

Rūpniecībā ieguldīti 806,5 milj. latu jeb 30% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma, kas ir par 14% vairāk nekā 2006.gadā. 99,5 milj. latu jeb 12% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 83,0 milj. latu (10%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 73,0 milj. latu (9%) - nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 34,6 milj. latu (4%) - izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, 30,1 milj. latu (4%) - ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, 25,5 milj. (3%) - mēbeļu ražošanā; citur neklasificētā ražošanā.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 326,8 milj. latu jeb 12% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 5% vairāk nekā 2006.gadā.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā ieguldīti 301,5 milj. latu (12%) jeb par 2% mazāk nekā 2006.gadā.

* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos (iegādei, uzlabošanai vai izveidošanai pašu spēkiem).

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo