Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2007.g.1.cet.

19.06.2007

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada I.ceturksnī nefinanšu investīcijas * Latvijā bija 451,8 milj. latu, kas ir par 20% vairāk nekā 2006.gada pirmajos trijos mēnešos. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā veidoja 148,9 milj. latu (33% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 62% vairāk nekā 2006.gada I.ceturksnī. Savukārt privātajā sektorā 2007.gada I.ceturksnī tika investēti 302,9 milj.latu (67% no kopapjoma), kas ir par 6% vairāk nekā 2006.gada I.ceturksnī.

30% no visām nefinanšu investīcijām jeb 133,6 milj.latu veidoja iekārtas un mašīnas, 23% jeb 103,1 milj.latu - pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.

Rūpniecībā ieguldīti 143,4 milj. latu jeb 32% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma. 14,3 milj. latu jeb 10% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā investēti izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, 13,9 milj. (10%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 13,6 (9%) - koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 6,7 milj. latu (5%) - nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 5,9 milj. latu (4%) - ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā , 5,6 milj. latu (4%) - mēbeļu ražošanā; citur neklasificētā ražošanā.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 56,2 milj. latu jeb 12% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 6% vairāk nekā 2006.gada I.ceturksnī.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā ieguldīti 55,4 milj. latu (12%) jeb par 16% vairāk nekā 2006.gada I.ceturksnī.

_________________________
* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos (iegādei, uzlabošanai vai izveidošanai pašu spēkiem).

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 7366857
Arvīds Uibo