Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2007. gada I. pusgadā

17.09.2007

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada I.pusgadā nefinanšu investīcijas* Latvijā bija 1085,7 milj. latu, kas ir par 20% vairāk nekā 2006.gada I.pusgadā. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 354,2 milj. latu (33% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 50% vairāk nekā 2006.gada I.pusgadā. Savukārt privātajā sektorā 2007.gada I.pusgadā tika investēti 731,5 milj.latu (67% no kopapjoma), kas ir par 10% vairāk nekā 2006.gada I.pusgadā.

32% no visām nefinanšu investīcijām jeb 346,8 milj.latu veidoja iekārtas un mašīnas, 23% jeb 247,0 milj.latu veidoja pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.

Rūpniecībā ieguldīti 326,2 milj. latu jeb 30% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma. 49,1 milj. latu jeb 15% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 29,6 milj. latu (9%) - koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 26,8 milj. latu (8%) - nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 22,1 milj. latu (7%) - izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, 16,1 milj. (5%) - mēbeļu ražošanā; citur neklasificētā ražošanā, 14,9 milj. latu (5%) - ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 149,7 milj. latu jeb 14% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 12% vairāk nekā 2006.gada I.pusgadā.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā investēts 135,5 milj. latu (12%), jeb par 10% vairāk nekā 2006.gada I.pusgadā.

___________________
* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos (iegādei, uzlabošanai vai izveidošanai pašu spēkiem).

Sagatavojusi investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tel. 7366857
Arvīds Uibo