Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2006.g. deviņos mēnešos

22.12.2006

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada 9.mēnešos nefinanšu investīcijas* Latvijā bija 1286,5 milj. latu, kas ir par 14% vairāk nekā 2005.gada 9.mēnešos. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 375,8 milj. latu (29% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 3% mazāk nekā 2005.gada 9.mēnešos. Savukārt privātajā sektorā 2006.gada 9.mēnešos tika investēti 910,7 milj.latu (71% no kopapjoma), kas ir par 23% vairāk nekā 2005.gada 9.mēnešos.

35% no visām nefinanšu investīcijām jeb 445,5 milj.latu veidoja iekārtas un mašīnas.

Rūpniecībā ieguldīti 373,9 milj. latu jeb 29% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma. 80,0 milj. latu jeb 21% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 51,3 milj. latu (14%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 16,1 milj. latu (4%) - pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 13,1 milj. latu (4%) – izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, 8,6 milj. latu (2%) – gatavo metālizstrādājumu, izņemot mašīnas un iekārtas, ražošanā.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 174,1 milj. latu jeb 14% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 3% mazāk nekā 2005.gada 9.mēnešos.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā investēts 173,3 milj. latu (13%), jeb par 22% vairāk nekā 2005.gada 9.mēnešos.

* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos (iegādei, uzlabošanai vai izveidošanai pašu spēkiem).

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 7366857
Arvīds Uibo