Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2006.g. 1.pusgadā

20.09.2006

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada I.pusgadā nefinanšu investīcijas * Latvijā bija 746,4 milj. latu, kas ir par 12% vairāk nekā 2005.gada I.pusgadā. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 195,3 milj. latu (26% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 4% mazāk nekā 2005.gada I.pusgadā. Savukārt privātajā sektorā 2006.gada I.pusgadā tika investēti 551,1 milj.latu (74% no kopapjoma), kas ir par 19% vairāk nekā 2005.gada I.pusgadā.

36% no visām nefinanšu investīcijām jeb 271,8 milj. latu veidoja iekārtas un mašīnas. Rūpniecībā ieguldīti 208,1 milj. latu jeb 28% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma. 48,5 milj. latu jeb 23% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 34,7 milj. latu (17%) - pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 13,4 milj. latu (6%) - nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā, 7,1 milj. latu (3%) – izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, 5,8 milj. latu (3%) - tekstilizstrādājumu ražošanā, 5,4 milj. latu (3%) – gatavo metālizstrādājumu, izņemot mašīnas un iekārtas, ražošanā.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 110,2 milj. latu jeb 15% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 3% mazāk nekā 2005.gada I.pusgadā. Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā ieguldīti 101,7 milj. latu (14%) jeb par 14% vairāk nekā 2005.gada I.pusgadā.

* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos (iegādei, uzlabošanai vai izveidošanai pašu spēkiem).

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 7366857
Arvīds Uibo