Par mežsaimniecības izmaksām 2011.gadā

09.07.2012

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotajiem datiem 2011.gadā kopējās meža atjaunošanas vidējās izmaksas bija no 313 līdz 435 Ls uz hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas. Meža atjaunošanas vidējās izmaksas uz hektāru ietekmē augsnes sagatavošanas, stādu un stādīšanas izmaksas. Augsnes sagatavošanas un stādīšanas izmaksas 2011.gadā vislielākās bija meža zemes 3.kvalitātes grupas* meža zemēs.

Meža atjaunošanas un kopšanas vidējās izmaksas Ls uz ha

Meža kopšanas izmaksas Latvijā vidēji bija no 131 līdz 141 Ls uz ha. Meža kopšanas izmaksās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana. Vislielākās meža kopšanas izmaksas 2011.gadā bija meža zemes 1.kvalitātes grupas mežos*.
Mežizstrādes izmaksas attiecas uz galveno cirti, kurā meža gabals tiek izcirsts pilnībā, un starpcirti (kopšanas, rekonstruktīvā, sanitārā), kurā cirte tiek veikta daļēji. Katra no cirtēm ietver kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu līdz ceļam un transportēšanu līdz iepirkšanas punktam. Kopējo mežizstrādes izmaksu lielumu galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka izmaksas, transporta izmaksas, t.sk., pielietotās tehnikas izmaksas. Pēc CSP apkopotajiem datiem 2011.gadā kopējās 1 kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē bija 12,12 Ls, bet starpcirtē – 14,78 Ls. Salīdzinot ar 2009 un 2010.gadu, 2011.gadā kopējās mežizstrādes vidējās izmaksas galvenajā cirtē palielinājušās attiecīgi par 36% un 3,5% , bet saglabājušās 2008.gada līmenī.

Mežizstrādes izmaksas Ls uz m3

2011.gadā kopējās vidējās izmaksas starpcirtei salīdzinājumā ar 2008.un 2009.gadu, bija samazinājušās attiecīgi par 2% un 2,7%, bet salīdzinājumā ar 2010.gadu palielinājušās par 19%.
* 1.meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.
2.meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais
mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.
3.meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.
4.meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa

Tālr. 67366745
Alda Jirgensone