Par mēslojuma izmantošanu lauksaimniecības kultūrām 2011.gadā

27.03.2012

2011.gadā palielinājies minerālmēslu izlietojums vienam graudaugu hektāram - no 117 kg 2010.gadā līdz 126 kg 2011.gadā jeb par 7.7%. To daļēji ietekmēja graudu vidējo iepirkuma cenu kāpums par 27% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Arī kopējais minerālmēslojuma izlietojums lauksaimniecības kultūrām ir pieaudzis. 2011.gadā, pārrēķinot 100% augu barības elementos, lauksaimniecības kultūru sējumiem izlietots 98.1 tūkst. tonnu minerālmēslu jeb par 6.3% vairāk nekā 2010.gadā. Vienam sējumu hektāram izlietoti 90 kg minerālmēslu jeb par 7.5% vairāk nekā 2010.gadā.

Ar minerālmēsliem mēsloto platību īpatsvars kopējā lauksaimniecības kultūru sējumu platībā pieaudzis no 55% 2010.gadā līdz 58% 2011.gadā.

Minerālmēslojuma izlietojums 1 ha sējumu platības
(pārrēķinot 100% augu barības elementos)

Turpina palielināties arī slāpekļa izlietojums vienam sējumu hektāram – no 53 kg 2010.gadā līdz 55 kg 2011.gadā, fosfora patēriņš pieaudzis no14 kg līdz 16 kg, bet kālija – no 16 kg līdz 19 kg.

Joprojām vairāk tiek izmantoti vienkāršie slāpekļa minerālmēsli, jo to cenas ir ievērojami zemākas kā kompleksajiem minerālmēsliem. 2011.gadā vienkāršo slāpekļa minerālmēslu īpatsvars kopējā minerālmēslu daudzumā (fiziskajā svarā) veidoja 56%. No visiem iestrādātajiem minerālmēsliem 44% bija amonija nitrāts.

2011.gadā organiskais mēslojums iestrādāts par 183 tūkst. tonnu jeb 4.9% mazāk nekā 2010.gadā. Vidēji vienā sējumu hektārā iestrādātais daudzums samazinājies no 3.4 tonnām 2010.gadā līdz 3.3 tonnām 2011.gadā jeb par 3.1%.

Izlietoto minerālmēslu (fiziskajā svarā) struktūra 2011.gadā

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 67366981
Guna Karlsone