Par mazumtirdzniecības apgrozījumu 2013.gada februārī

28.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2013. gada februārī, salīdzinot ar 2013. gada janvāri, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās, mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums samazinājies par 1.2%. Pārtikas preču mazumtirdzniecība samazinājusies par  0.3%, bet nepārtikas preču mazumtirdzniecība - par 1.7%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums faktiskajās cenās, neņemot vērā sezonalitāti, 2013.gada februārī, salīdzinot ar 2013.gada janvāri, samazinājās par 6.7%. (2012.gada februārī, salīdzinot ar 2012.gada janvāri, samazinājums bija par 4.3%).

Mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksi
(% pret 2010. gada vidējo mēneša apgrozījumu,
salīdzināmās cenās)

Šā gada februārī, salīdzinot ar 2012. gada februāri, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās, kopējais mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājās par 5.7%. Pārtikas preču grupā pieaugums bija 4.0%. Nepārtikas preču tirdzniecības apjoms palielinājās par 6.7%, tajā skaitā auto degvielas mazumtirdzniecība – par 5.6 %.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums faktiskajās cenās, neņemot vērā kalendāra dienu ietekmi, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi pieauga par 5.0%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, salīdzināmās cenās,
kalendāri izlīdzināti dati)

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi sadalījumā pēc uzņēmumu pamatdarbības
(salīdzināmās cenās)

 

2013 II % pret

2013 I
(sezonāli izlīdzināts)

2012 II

(kalendāri izlīdzināts)

Pavisam mazumtirdzniecība

98.8

105.7

 

mazumtirdzniecība ar pārtikas precēm, kopā

99.7

104.0

 

mazumtirdzniecība ar nepārtikas precēm, kopā (bez auto degvielas mazumtirdzniecības)

99.6

107.2

 

 

mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir nepārtika

96.9

86.7

 

 

farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecība

96.8

108.0

 

 

tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība

101.5

118.7

 

 

metālizstrādājumu, instrumentu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecība

100.3

104.2

 

 

mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība

104.0

126.5

 

auto degvielas mazumtirdzniecība

95.1

105.6

Automobiļu un motociklu tirdzniecība

102.0

115.0

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāriizlīdzinātiem un neizlīdzinātiem mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

 

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 67366632
Dzintra Bērziņa