Par mazumtirdzniecības apgrozījumu 2012.gada martā

28.04.2012

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gada martā, salīdzinot ar februāri, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums palielinājās par 0.5%. Nepārtikas preču mazumtirdzniecības uzņēmumos apgrozījums pieauga par 1%, bet pārtikas preču pārdošana saruka par 0.7%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums faktiskajās cenās, neņemot vērā sezonalitāti, šā gada martā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, pieauga par 9.3%.
 

Mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksi
(% pret 2005. gada vidējo mēneša apgrozījumu, salīdzināmās cenās)

Šā gada martā, salīdzinot ar 2011. gada martu, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās, kopējais mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājās par 10%. Pārtikas preču grupā pieaugums bija 3.2%. Nepārtikas preču tirdzniecības apjomi palielinājās par 13.7%, neieskaitot auto degvielas mazumtirdzniecību. Apjoma pieaugums šajā preču grupā 16.2%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums faktiskajās cenās, neņemot vērā kalendāra dienu ietekmi, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi palielinājās par 9.6%.
 

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, salīdzināmās cenās, kalendāri izlīdzināti dati)

2012. gada I ceturksnī salīdzinājumā ar 2011. gada IV ceturksni pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās, mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 3.4%. Nepārtikas preču tirdzniecības uzņēmumos tas palielinājās par 5.3%, savukārt pārtikas preču tirdzniecība saruka par 0.7%.

Salīdzinot ar 2011. gada I ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums pieauga par 11.7%. Par 4.3% palielinājās pārtikas preču mazumtirdzniecības apjoms, bet nepārtikas preces tirgoja par 15.6% vairāk.
 

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi sadalījumā pēc uzņēmumu pamatdarbības
(salīdzināmās cenās)

 

2012 I–III % pret 2011 I–III

(kalendāri izlīdzināts)

2012 III % pret

2012 II
(sezonāli izlīdzināts)

2011 III

(kalendāri izlīdzināts)

Pavisam mazumtirdzniecība

111.7

100.5

110.0

 

mazumtirdzniecība ar pārtikas precēm, kopā

104.3

99.3

103.2

 

mazumtirdzniecība ar nepārtikas precēm, kopā (bez auto degvielas mazumtirdzniecības)

119.0

100.7

116.2

 

 

mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir nepārtika

95.8

100.1

93.4

 

 

farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecība

109.0

102.1

106.7

 

 

tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība

129.2

105.0

126.5

 

 

metālizstrādājumu, instrumentu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecība

124.2

104.6

122.8

 

 

mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība

136.4

94.0

120.0

 

auto degvielas mazumtirdzniecība

105.2

101.8

105.8

Automobiļu un motociklu tirdzniecība

108.4

102.5

106.7

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Indra Feldmane
Tālr. 67366955