Par mazumtirdzniecības apgrozījumu 2012.gada decembrī

30.01.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2012. gadā, salīdzinot ar 2011.gadu,  mazumtirdzniecības  uzņēmumu kopējais apgrozījums salīdzināmās cenās pieauga par 9.7%, tai skaitā  - pārtikas precēm – par 3.1%, bet nepārtikas precēm – par 12.9%.

2012. gada IV ceturksnī salīdzinājumā ar III ceturksni pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās, mazumtirdzniecības apgrozījums palika nemainīgs. Pārtikas preču tirdzniecībā bija apjomu samazinājums par 1.1%, savukārt nepārtikas preču tirdzniecības uzņēmumos tas palielinājās par 0.4%.

Salīdzinot ar 2011. gada IV ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem, mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 9.8%: pārtikas preču tirdzniecība palielinājās par 0.9%, bet nepārtikas preces tirgoja par 14.2% vairāk.

2012.gada decembrī, salīdzinot ar novembri, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās, mazumtirdzniecības kopējais apgrozījums palielinājās par 0.7%, pieaugot nepārtikas preču apgrozījumam par 1.4% (tā īpatsvars decembrī bija 70% no kopējā mazumtirdzniecības apjoma). Savukārt pārtikas preču tirdzniecība decembrī, salīdzinot ar novembri, samazinājās par 0.8%.

Tā kā mazumtirdzniecības nozares apgrozījumu būtiski ietekmē svētku dienas, brīvdienas, kā arī dažādas uzņēmumu rīkotas akcijas, lai decembra apgrozījuma dati būtu salīdzināmi ar pārējiem gada mēnešiem, tiek veikta to sezonālā izlīdzināšana.

Mazumtirdzniecības uzņēmumukopējais apgrozījums faktiskajās cenās, neņemot vērā sezonalitāti, šā gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, pieauga  par 16%, tai skaitā – pārtikas preču tirdzniecībā – par 20.1%, bet nepārtikas – par 13.3%.

Īpaši liels apgrozījuma pieaugums decembrī, salīdzinot ar novembri, bija nozarēs, kuru preces tradicionāli tiek iegādātas svētku dāvanām. Tā, piemēram - kosmētikas preces un parfimērija iegādātas par 67.4% vairāk, nekā iepriekšējā mēnesī, grāmatu un kancelejas preču tirdzniecība palielinājās par 51.8%, rotaļlietas un sporta preces pirktas par 63.4% vairāk. Savukārt mājsaimniecības elektropreču mazumtirdzniecība pieauga par 64%, bet apģērbu un apavu mazumtirdzniecība – par 26.9%.

Mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksi
(% pret 2005. gada vidējo mēneša apgrozījumu,
salīdzināmās cenās)

2012. gada decembrī,  salīdzinot ar 2011. gada decembri, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās, kopējais mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājās par 12.5%. Pārtikas preču grupā pieaugums bija 1.1%, nepārtikas preču tirdzniecības apjoms palielinājās par 18.2%, tajā skaitā auto degvielas mazumtirdzniecība – par 15.3%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums faktiskajās cenās, neņemot vērā kalendāra dienu skaitu, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, pieauga par 6%.

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, salīdzināmās cenās,
kalendāri izlīdzināti dati)

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi sadalījumā pēc uzņēmumu pamatdarbības
(salīdzināmās cenās)

 

2012 I - XII % pret 2011 I – XII

 

2012 XII % pret

2012 XI
(sezonāli izlīdzināts)

2011 XII

(kalendāri izlīdzināts)

Pavisam mazumtirdzniecība

109.7

100.7

112.5

 

mazumtirdzniecība ar pārtikas precēm, kopā

103.1

99.2

101.1

 

mazumtirdzniecība ar nepārtikas precēm, kopā (bez auto degvielas mazumtirdzniecības)

114.0

100.8

118.9

 

 

mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir nepārtika

98.2

101.7

97.2

 

 

farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecība

105.6

97.5

102.8

 

 

tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība

124.9

107.3

129.7

 

 

metālizstrādājumu, instrumentu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecība

108.9

100.5

106.4

 

 

mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība

125.1

94.9

128.6

 

auto degvielas mazumtirdzniecība

109.5

103.6

115.3

Automobiļu un motociklu tirdzniecība

99.6

93.6

93.2

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem mazumtirdzniecības apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 67366955
Indra Feldmane