Par Latvijas iedzīvotāju vietējiem ceļojumiem 2011.gadā

18.05.2012

Centrālās statistikas pārvaldes veiktais apsekojums par iedzīvotāju vietējiem ceļojumiem liecina, ka atpūtas braucienu skaits 2011.gadā bija 13.4 milj., kas ir par 1.4% vairāk nekā 2010.gadā.
Pieaugot degvielas cenām, samazinājās braucienu attālums un pieauga vienas dienas braucienu skaits, kas ir par 2.2% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

No visiem atpūtas braucieniem iecienītākais galamērķis bija Rīgas reģions – 45.9%. Uz Latgali tika veikti 14.5%, uz Kurzemi – 13.6%, uz Zemgali– 13.1% un uz Vidzemi 12.9% braucienu.

Atpūtas braucienu skaits ar nakšņošanu 2011.gadā bija 3.3 milj. Dodoties šādos braucienos, iedzīvotāji biežāk (88%) ir izmantojuši privātās naktsmītnes (pie radiem un draugiem, vasarnīcas, īrētas mājas un dzīvokļus, u.c.). Atpūtas braucienos ar nakšņošanu nedaudz vairāk devās sievietes (53.9%). Visvairāk ceļotāju bija vecumā no 25-44 gadiem (42.9%). Šādos braucienos ceļotāji vidēji pavadīja 2.2 diennaktis un brauciena laikā vidēji iztērēja Ls 20.7, kas ir Ls 0.6 vairāk nekā 2010.gadā. Vislielākā izdevumu grupa braucienos ar nakšņošanu bija transporta izdevumi – 39.4%, kā otru lielāko izdevumu grupu var minēt izdevumus uzturam – 33.1%.
 

Atpūtas braucienu skaits 2011.gadā sadalījumā pa mēnešiem (tūkst.)

Darījumu braucienu skaits ar nakšņošanu 2011.gadā bija 221.3 tūkst., kas ir par 1% mazāk nekā 2010.gadā. Tā laikā viens ceļotājs vidēji iztērēja Ls 40.5. Visbiežāk darījuma braucienos ceļotāji izmantoja automašīnu.

Ceļotāji, kas nepiedalījās atpūtas braucienos, kā galveno iemeslu minēja finansiālos apstākļus (50%), laika trūkumu (17%) un intereses trūkumu (8%). Citus iemeslus minēja 25% respondentu.


Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
Tālr. 67366810
Edīte Miezīte