Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada septembrī

09.11.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012.gada septembrī bija 1 382.1 milj. latu par 1.0% jeb 13.3 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 8.9% jeb 113.3 milj. latu vairāk nekā 2011.gada septembrī.

2012. gada septembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība pieauga par 4.7%, bet importa samazinājās par 2.1%. Eksports visvairāk palielinājās augu valsts produktiem – par 42.4 milj. latu jeb 2.1 reizi (tai skaitā graudaugu kultūrām – par 38.9 milj. latu jeb 8.1 reizi), parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 9.0 milj. latu jeb 10.8%, satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam – par 4.8 milj. latu jeb 18.0%. Importā vislielākais samazinājums bija minerālproduktiem – par 12.8 milj. latu jeb 8.4%, ķīmiskās rūpniecības ražojumiem  – par 7.1 milj. latu jeb 10.7%, mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 3.1 milj. latu jeb 2.3%. Tai pat laikā  augu valsts produktu imports pieauga par 11.1 milj. latu jeb 35.0% (tai skaitā graudaugu kultūrām  – par 8.8 milj. latu jeb 2.5 reizes).

2012.gada janvārī – septembrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 11 267.7 milj. latu - par 12.7% jeb 1 271.5 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms veidoja 4 941.3 milj. latu – par 12.6% jeb 552.5 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 6 326.4 milj. latu - par 12.8% jeb 719.0 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

_______________

1)  Dati precizēti par 2012.gada jūniju.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.g. septembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance,

tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

septembri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

septembri

Pavisam

649 669

100

+16.5

732 371

100

+3.0

-82 702

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

163 354

25.1

+47.7

125 959

17.2

+15.2

+37 395

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

26 783

4.1

+10.8

23 823

3.3

-3.6

+2 960

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 554

0.5

+7.7

7 143

1.0

-23.9

-3 589

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

6 363

1.0

+51.6

7 924

1.1

+17.1

-1 561

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

14 333

2.2

+6.4

7 623

1.0

-3.3

+6 710

Augu valsts produkti (II)

79 786

12.3

+94.3

42 671

5.8

+54.5

+37 115

 

augļi, rieksti (08)

3 171

0.5

-34.7

7 104

1.0

+12.7

-3 933

 

graudaugu kultūras (10)

44 387

6.8

+2.7 reizes

14 892

2.0

+2.4 reizes

+29 495

 

eļļas augu sēklas (12)

26 768

4.1

+74.8

11 342

1.5

+57.4

+15 426

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

54 382

8.4

+25.8

52 722

7.2

+8.9

+1 660

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

6 805

1.0

+19.8

3 203

0.4

+0.8

+3 602

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 737

0.3

+31.6

6 210

0.8

-3.7

-4 473

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

32 830

5.1

+37.4

13 258

1.8

+8.6

+19 572

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 464

0.2

-5.2

4 819

0.7

+64.7

-3 355

Minerālprodukti (V) 1)

49 210

7.6

+6.5

139 054

19.0

+14.1

-89 844

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

44 169

6.8

+6.5

134 445

18.4

+14.3

-90 276

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

41 909

6.5

-0.3

59 378

8.1

-2.9

-17 469

 

farmācijas produkti (30)

17 794

2.7

-10.7

20 886

2.9

-21.6

-3 092

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

18 598

2.9

+10.3

40 048

5.5

+2.7

-21 450

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

13 730

2.1

+7.9

27 981

3.8

+1.1

-14 251

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

87 893

13.5

+1.1

11 184

1.5

+14.4

+76 709

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

87 834

13.5

+1.1

11 089

1.5

+15.1

+76 745

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

11 611

1.8

-3.5

14 914

2.0

-19.4

-3 303

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 269

0.8

-27.0

12 976

1.8

-22.0

-7 707

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

5 621

0.9

+32.9

1 782

0.2

+4.7

+3 839

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

26 851

4.1

+9.9

36 990

5.1

+10.6

-10 139

 

trikotāžas drāna (60)

1 598

0.2

-0.7

1 474

0.2

-9.7

+124

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

7 631

1.2

-7.1

10 340

1.4

+19.5

-2 709

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

10 190

1.6

+37.4

14 030

1.9

+24.1

-3 840

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

91 977

14.2

+36.5

76 661

10.5

+4.8

+15 316

 

dzelzs un tērauds (72)

61 967

9.5

+2.1 reizi

41 097

5.6

+3.8

+20 870

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

17 672

2.7

-7.2

19 848

2.7

+8.1

-2 176

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

83 652

12.9

+13.2

128 151

17.5

-0.2

-44 499

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

32 042

4.9

+0.3

68 696

9.4

-8.4

-36 654

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

51 610

7.9

+23.1

59 455

8.1

+11.2

-7 845

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

31 262

4.8

-18.0

44 706

6.1

-30.0

-13 444

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

24 409

3.8

-28.0

40 622

5.5

-31.0

-16 213

Dažādi izstrādājumi (XX)

15 667

2.4

+11.1

17 291

2.4

+19.4

-1 624

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

12 917

2.0

+11.7

9 662

1.3

+21.8

+3 255

Pārējās preces

27 685

4.3

+10.6

38 035

5.2

-0.3

-10 350

______________                                         

1) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada septembrī nozīmīgākā daļa (65.9%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.8%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.3% no eksporta kopapjoma), Krievija (12.6%), Igaunija (11.9%), Vācija (8.1%) un Polija (5.4%).

2012.gada septembrī nozīmīgākā daļa (81.7%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 10.8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (25.9% no importa kopapjoma), Vācija (9.8%), Polija (8.4%), Igaunija (7.5%) un Krievija (7.4%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr.67366604
Lilita Laganovska