Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada oktobrī

10.12.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012. gada oktobrī bija 1 519.3 milj. latu par 9.9% jeb 137.2 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 16.6% jeb 216.3 milj. latu vairāk nekā 2011. gada oktobrī.

2012. gada oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība pieauga par 5.7%, bet importa – par 13.7%. Eksports visvairāk palielinājās minerālproduktiem – par 21.3 milj. latu jeb 43.3%, pārtikas rūpniecības ražojumiem  – par 14.9 milj. latu jeb 27.4%, mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 12.0 milj. latu jeb 14.4%. Importā vislielākais pieaugums bija satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam – par 34.8 milj. latu jeb 77.8%, mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 26.5 milj. latu jeb 20.7%.

2012. gada janvārī – oktobrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 12 814.7 milj. latu - par 13.4% jeb 1 515.5 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 5 632.1 milj. latu – par 13.8% jeb 682.9 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 7 182.6 milj. latu - par 13.1% jeb 832.6 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

_______________

1) Dati precizēti par 2012.gada jūliju.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.g. oktobrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

oktobri

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

oktobri

Pavisam

686 869

100

+22.6

832 391

100

+12.1

-145 522

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

170 731

24.9

+57.3

120 816

14.5

+12.5

+49 915

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

29 794

4.3

+19.2

26 442

3.2

+7.5

+3 352

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

4 657

0.7

+22.5

7 941

1.0

-13.8

-3 284

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

7 146

1.0

+55.2

9 935

1.2

+41.0

-2 789

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

15 513

2.3

+20.3

6 878

0.8

-8.1

+8 635

Augu valsts produkti (II)

69 750

10.2

+89.4

28 762

3.5

-1.4

+40 988

 

augļi, rieksti (08)

2 791

0.4

-12.0

7 410

0.9

+17.2

-4 619

 

graudaugu kultūras (10)

42 630

6.2

+3.1 reizes

7 454

0.9

+3.5

+35 176

 

eļļas augu sēklas (12)

18 546

2.7

+27.0

4 357

0.5

-5.0

+14 189

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

69 294

10.1

+54.6

58 455

7.0

+28.7

+10 839

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

9 564

1.4

+62.8

3 002

0.4

-6.4

+6 562

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

2 324

0.3

+66.0

6 886

0.8

+23.5

-4 562

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

41 669

6.1

+62.8

15 248

1.8

+37.7

+26 421

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 507

0.2

+31.7

3 469

0.4

+32.9

-1 962

Minerālprodukti (V) 1)

70 531

10.3

+29.7

145 905

17.5

+3.9

-75 374

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

67 911

9.9

+35.3

140 182

16.8

+1.7

-72 271

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

42 451

6.2

+2.2

68 930

8.3

+13.3

-26 479

 

farmācijas produkti (30)

18 122

2.6

-12.9

22 052

2.6

-17.2

-3 930

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

18 797

2.7

+3.1

44 520

5.3

+18.6

-25 723

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

13 605

2.0

+4.0

29 935

3.6

+13.3

-16 330

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

93 622

13.6

+4.2

14 335

1.7

+25.7

+79 287

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

93 550

13.6

+4.1

14 081

1.7

+26.3

+79 469

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

13 772

2.0

+14.8

21 042

2.5

+21.6

-7 270

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

7 566

1.1

+6.9

18 595

2.2

+19.4

-11 029

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

5 949

0.9

+37.4

2 395

0.3

+48.0

+3 554

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

26 570

3.9

+34.9

40 371

4.9

+32.2

-13 801

 

trikotāžas drāna (60)

1 517

0.2

+23.2

1 849

0.2

+6.2

-332

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

5 946

0.9

-0.6

9 617

1.2

+26.0

-3 671

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

11 445

1.7

+80.8

15 488

1.9

+84.4

-4 043

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

76 687

11.2

+6.8

77 465

9.3

-0.03

-778

 

dzelzs un tērauds (72)

43 082

6.3

+1.3

38 147

4.6

+29.0

+4 935

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

18 899

2.8

+5.4

21 092

2.5

-35.5

-2 193

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

95 657

13.9

+25.5

154 658

18.6

+23.4

-59 001

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

34 784

5.1

+16.8

80 121

9.6

+9.0

-45 337

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

60 873

8.9

+31.1

74 538

9.0

+43.8

-13 665

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

35 405

5.2

+7.7

79 509

9.6

+9.8

-44 104

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

25 681

3.7

-14.3

62 452

7.5

-3.1

-36 771

Dažādi izstrādājumi (XX)

17 390

2.5

+21.8

19 524

2.3

+15.3

-2 134

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

14 111

2.1

+20.9

10 794

1.3

+15.2

+3 317

Pārējās preces

25 256

3.7

+20.6

45 316

5.4

+0.8

-20 060

______________                                         

1) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada oktobrī nozīmīgākā daļa (70.5%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.5%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.1% no eksporta kopapjoma), Krievija (12.6%), Igaunija (11.8%), Vācija (7.9%) un Polija (6.1%).

2012.gada oktobrī nozīmīgākā daļa (77.6%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 14.2%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.9% no importa kopapjoma), Vācija (11.0%), Krievija (8.8%), Polija (8.7%) un Igaunija (8.4%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
tel.67366604