Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada novembrī

09.01.2013

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012. gada novembrī bija 1 456.3 milj. latu par 4.1% jeb 63.0 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 16.3% jeb 204.5 milj. latu vairāk nekā 2011. gada novembrī.

2012. gada novembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība pieauga par 1.4%, bet importa – samazinājās par 8.7%. Eksports visvairāk palielinājās augu valsts produktiem – par 27.8 milj. latu jeb 39.8% (tai skaitā graudaugu kultūrām – par 31.6 milj. latu jeb 74.0%), mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 14.0 milj. latu jeb 14.6%. Importā vislielākais samazinājums bija minerālproduktiem – par 22.2 milj. latu jeb 15.2%, satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam – par 18.2 milj. latu jeb 22.9%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 12.2 milj. latu jeb 30.2%.

2012. gada janvārī – novembrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 14 323.4 milj. latu - par 14.1% jeb 1 772.4 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 6 337.8 milj. latu – par 15.4% jeb 843.9 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 7 985.6 milj. latu - par 13.2% jeb 928.5 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

_______________

1)  Dati precizēti par 2012.gada janvāri, februāri un augustu.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012. gada novembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

novembri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

novembri

Pavisam

696 453

100

+27.9

759 841

100

+7.4

-63 388

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

192 984

27.7

+84.9

129 634

17.1

+14.6

+63 350

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

28 386

4.1

+14.4

25 152

3.3

-3.8

+3 234

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 604

0.5

+3.6

7 276

1.0

-19.0

-3 672

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

8 191

1.2

+43.9

9 976

1.3

+14.2

-1 785

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

13 645

2.0

+16.0

6 713

0.9

-7.3

+6 932

Augu valsts produkti (II)

97 538

14.0

+3.4 reizes

38 619

5.1

+29.8

+58 919

 

augļi, rieksti (08)

4 082

0.6

+37.3

9 710

1.3

+20.2

-5 628

 

graudaugu kultūras (10)

74 180

10.7

+5.4 reizes

14 134

1.9

+3.4 reizes

+60 046

 

eļļas augu sēklas (12)

12 840

1.8

+81.1

3 803

0.5

-21.2

+9 037

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

65 025

9.3

+31.4

59 513

7.8

+24.5

+5 512

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

9 032

1.3

+33.0

2 787

0.4

-13.9

+6 245

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

2 768

0.4

+90.6

7 651

1.0

+34.8

-4 883

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

37 244

5.3

+33.0

16 645

2.2

+36.6

+20 599

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 624

0.2

+4.2

3 735

0.5

+40.5

-2 111

Minerālprodukti (V) 1)

50 862

7.3

+9.4

123 750

16.3

+2.7

-72 888

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

46 826

6.7

+8.8

119 908

15.8

+2.2

-73 082

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

42 669

6.1

+8.9

69 728

9.2

+7.9

-27 059

 

farmācijas produkti (30)

21 938

3.1

+17.9

23 950

3.2

-9.5

-2 012

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

18 598

2.7

+22.0

38 431

5.1

+5.8

-19 833

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

14 181

2.0

+24.3

27 653

3.6

+15.1

-13 47

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

95 988

13.8

+16.1

14 765

1.9

+48.3

+81 223

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

95 928

13.8

+16.1

14 559

1.9

+49.4

+81 369

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

13 454

1.9

+14.2

19 524

2.6

+8.4

-6 070

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

7 270

1.0

+9.7

17 171

2.3

+4.3

-9 901

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

5 717

0.8

+22.1

2 184

0.3

+48.6

+3 533

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

25 579

3.7

+25.3

28 192

3.7

+9.8

-2 613

 

trikotāžas drāna (60)

1 625

0.2

+22.3

1 688

0.2

+7.9

-63

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

6 399

0.9

+0.9

5 180

0.7

-5.1

+1 219

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

9 280

1.3

+52.8

8 257

1.1

+17.3

+1 023

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

71 264

10.2

-0.6

70 033

9.2

+10.0

+1 231

 

dzelzs un tērauds (72)

39 521

5.7

+0.2

38 125

5.0

+20.5

+1 396

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

18 377

2.6

+9.9

15 225

2.0

-11.2

+3 152

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

109 645

15.7

+40.4

148 929

19.6

+6.8

-39 284

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

40 689

5.8

+24.1

69 775

9.2

-2.6

-29 086

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

68 957

9.9

+52.1

79 154

10.4

+16.7

-10 197

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

28 105

4.0

-21.4

61 311

8.1

-5.0

-33 206

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

26 443

3.8

-17.9

49 384

6.5

-12.2

-22 941

Dažādi izstrādājumi (XX)

19 009

2.7

+29.7

19 204

2.5

+15.3

-195

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

15 498

2.2

+34.4

10 483

1.4

+11.4

+5 015

Pārējās preces

28 296

4.1

+16.8

36 340

4.8

+5.1

-8 044

______________                                         

1) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada novembrī nozīmīgākā daļa (67.0%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.1%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.6% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12.0%), Krievija (11.6%), Vācija (8.9%) un Zviedrija (4.9%).

2012.gada novembrī nozīmīgākā daļa (75.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 16.3%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.5% no importa kopapjoma), Vācija (11.5%), Krievija (9.2%), Polija (8.1%) un Igaunija (7.5%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska tālr.67366604