Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada martā

11.05.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012.gada martā bija 1 242.6 milj. latu – par 9.7% jeb 109.9 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 9.0% jeb 102.5 milj. latu vairāk nekā 2011. gada martā.

2012. gada martā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība palielinājās par 11.6% un importa – par 8.2%. Eksports īpaši pieauga kokam un koka izstrādājumiem – par 21.0 milj. latu jeb par 26.8%, satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam – par 17.2 milj. latu jeb 91.7%. Importā vislielākais kāpums bija arī satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam – par 14.0 milj. latu jeb 35.6%, augu valsts produktiem – par 12.6 milj. latu jeb 60.3%, mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 7.0 milj. latu jeb 6.8%.

2012.gada janvārī – martā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 3 453.5 milj. latu - par 15.6% jeb 466.7 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1 501.4 milj. latu – par 13.0% jeb 172.9 milj. latu vairāk, bet importa apjoms veidoja 1 952.1 milj. latu - par 17.7% jeb 293.9 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.
 

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

______________
1Dati precizēti par 2011.gada jūliju, oktobri un decembri.


Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.gada martā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.gada

martu

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.gada

martu

Pavisam

546 055

100

+10.3

696 481

100

+8.0

-150 426

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

90 656

16.6

+13.3

109 089

15.7

+5.6

-18 433

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

27 375

5.0

+40.6

20 983

3.0

+1.8

+6 392

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 215

0.6

+10.1

7 728

1.1

+5.3

-4 513

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

8 231

1.5

+91.9

5 544

0.8

-8.7

+2 687

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

12 462

2.3

+30.4

6 216

0.9

-0.9

+6 246

Augu valsts produkti (II)

20 154

3.7

-17.8

33 522

4.8

+0.1

-13 368

 

augļi, rieksti (08)

3 040

0.6

+16.4

7 828

1.1

-1.5

-4 788

 

graudaugu kultūras (10)

5 083

0.9

-62.1

3 120

0.4

-35.3

+1 963

 

eļļas augu sēklas (12)

3 727

0.7

+98.2

5 632

0.8

+39.3

-1 905

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

41 310

7.6

+22.5

45 714

6.6

+4.0

-4 404

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

7 545

1.4

+46.3

2 813

0.4

-0.6

+4 732

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 569

0.3

+1.4

6 272

0.9

+16.2

-4 703

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

20 161

3.7

+28.7

11 140

1.6

+1.0

+9 021

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 540

0.3

+12.3

3 732

0.5

+23.3

-2 192

Minerālprodukti (V) 1

48 335

8.9

+43.5

128 428

18.4

+30.7

-80 093

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

45 818

8.4

+49.1

125 654

18.0

+30.4

-79 836

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

31 837

5.8

-21.3

69 286

9.9

-1.3

-37 449

 

farmācijas produkti (30)

15 173

2.8

-30.7

23 552

3.4

-17.4

-8 379

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

17 765

3.3

+14.9

37 136

5.3

+8.4

-19 371

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

13 211

2.4

+15.0

26 955

3.9

+8.1

-13 744

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

99 696

18.3

+12.9

11 857

1.7

+9.1

+87 839

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

99 638

18.2

+12.9

11 745

1.7

+9.6

+87 893

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

12 722

2.3

+23.8

15 112

2.2

+3.3

-2 390

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

6 637

1.2

+14.9

13 513

1.9

+1.5

-6 876

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

5 263

1.0

+24.8

1 492

0.2

+19.9

+3 771

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

24 605

4.5

+14.7

30 460

4.4

-2.1

-5 855

 

trikotāžas drāna (60)

1 706

0.3

+27.1

1 620

0.2

+1.6

+86

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

7 490

1.4

+29.2

7 593

1.1

-4.9

-103

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

8 498

1.6

+17.5

9 704

1.4

+22.4

-1 206

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

85 480

15.7

+15.8

81 527

11.7

+10.6

+3 953

 

dzelzs un tērauds (72)

54 949

10.1

+18.0

43 509

6.2

-2.9

+11 440

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

20 319

3.7

+40.8

21 541

3.1

+34.5

-1 222

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

60 846

11.1

-1.0

109 110

15.7

+6.9

-48 264

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

26 881

4.9

+3.6

63 789

9.2

+22.9

-36 908

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

33 965

6.2

-4.3

45 320

6.5

-9.5

-11 355

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

35 952

6.6

+6.9

53 191

7.6

-9.8

-17 239

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

29 042

5.3

-5.4

47 059

6.8

-6.0

-18 017

Dažādi izstrādājumi (XX)

14 177

2.6

+10.3

16 439

2.4

+15.8

-2 262

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

10 615

1.9

+5.3

8 708

1.3

+8.5

+1 907

Pārējās preces

23 984

4.4

+0.7

34 846

5.0

+4.6

-10 862

______________
1Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada martā nozīmīgākā daļa (69.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.4%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (14.2% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.0%), Krievija (11.2%), Vācija (8.1%) un Polija (7.1%).

2012.gada martā nozīmīgākā daļa (76.0%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 16.8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (19.0% no importa kopapjoma), Vācija (11.6%), Krievija (11.5%), Polija (8.4%) un Igaunija (7.1%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.
 

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tārl. 67366604
Lilita Laganovska