Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada jūnijā

09.08.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012.gada jūnijā bija 1 243.9 milj. latu par 0.8% jeb 9.4 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 12.6% jeb 139.2 milj. latu vairāk nekā 2011.gada jūnijā.

2012.gada jūnijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība samazinājās par 2.5%, bet importa vērtība pieauga par 0.7%. Eksports visvairāk saruka minerālproduktiem – par 22.7 milj. latu jeb 37.5% un parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 9.8 milj. latu jeb 10.4%. Savukārt importā vislielākais pieaugums bija satiksmes līdzekļiem – par 7.3 milj. latu jeb 12.5%, minerālproduktiem – par 6.4 milj. latu jeb 5.5% un ķīmiskās rūpniecības ražojumiem – par 6.1 milj. latu jeb 10.5%.

2012.gada janvārī – jūnijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 7 189.0 milj. latu - par 13.5% jeb 857.8 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 3113.8 milj. latu – par 10.5% jeb 295.3 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 4 075.2 milj. latu - par 16.0% jeb 562.5 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

______________
1)  Dati precizēti par 2012.gada martu.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.g. jūnijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance,

tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

jūniju

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

jūniju

Pavisam

537 277

100

+9.6

706 566

100

+15.0

-169 289

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

91 156

17.0

+31.2

107 605

15.2

+14.9

-16 449

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

25 497

4.7

+18.2

24 666

3.5

+13.3

+831

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 223

0.6

+19.9

8 568

1.2

+2.9

-5 345

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

7 081

1.3

+48.2

7 315

1.0

+20.2

-234

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

12 916

2.4

+7.0

7 151

1.0

+9.9

+5 765

Augu valsts produkti (II)

16 268

3.0

+43.1

25 429

3.6

+9.5

-9 161

 

augļi, rieksti (08)

3 485

0.6

+63.4

8 318

1.2

+14.4

-4 833

 

graudaugu kultūras (10)

5 381

1.0

+15.5

3 398

0.5

-18.9

+1 983

 

eļļas augu sēklas (12)

2 023

0.4

+4.4 reizes

1 587

0.2

-29.2

+436

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

48 005

8.9

+36.7

49 836

7.1

+12.8

-1 831

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

5 598

1.0

+9.3

2 796

0.4

+6.4

+2 802

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 745

0.3

+1.1

7 306

1.0

+22.1

-5 561

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

28 004

5.2

+58.1

13 099

1.9

+1.9

+14 905

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 510

0.3

-13.5

3 651

0.5

+28.2

-2 141

Minerālprodukti (V) 1)

37 754

7.0

-28.5

122 288

17.3

+11.4

-84 534

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

33 326

6.2

-30.9

119 056

16.8

+11.1

-85 730

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

38 718

7.2

-8.6

63 975

9.1

+12.3

-25 257

 

farmācijas produkti (30)

17 769

3.3

-13.3

23 783

3.4

-5.7

-6 014

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

18 047

3.4

+16.2

39 610

5.6

+8.5

-21 563

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

14 233

2.6

+15.3

30 407

4.3

+10.6

-16 174

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

93 265

17.4

+8.3

10 841

1.5

+15.8

+82 424

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

93 221

17.4

+8.4

10 761

1.5

+15.7

+82 460

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

11 987

2.2

+22.0

15 693

2.2

+2.7

-3 706

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

6 418

1.2

+14.2

14 046

2.0

+1.6

-7 628

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 742

0.9

+31.6

1 561

0.2

+15.7

+3 181

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 791

4.2

+23.1

27 781

3.9

+20.8

-4 990

 

trikotāžas drāna (60)

1 774

0.3

+50.4

1 874

0.3

+17.6

-100

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

6 069

1.1

+13.2

5 308

0.8

+12.3

+761

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

8 158

1.5

+37.2

7 929

1.1

+43.7

+229

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

83 979

15.6

+22.8

82 149

11.6

+18.4

+1 830

 

dzelzs un tērauds (72)

47 316

8.8

+36.2

45 957

6.5

+17.2

+1 359

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

24 285

4.5

+39.9

22 185

3.1

+18.4

+2 100

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

71 770

13.4

+21.3

122 580

17.3

+22.8

-50 810

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

28 769

5.4

+2.3

67 710

9.6

+25.5

-38 941

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

43 001

8.0

+38.5

54 871

7.8

+19.6

-11 870

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

28 084

5.2

-17.8

65 370

9.3

+10.2

-37 286

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

26 725

5.0

-12.8

50 484

7.1

-1.5

-23 759

Dažādi izstrādājumi (XX)

14 479

2.7

+18.0

17 604

2.5

+32.7

-3 125

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

11 968

2.2

+22.5

10 515

1.5

+34.0

+1 453

Pārējās preces

25 247

4.7

+16.3

31 070

4.4

+10.3

-5 823

______________                                 

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada jūnijā nozīmīgākā daļa (69.7%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12.6%), Krievija (11.4%), Vācija (7.2%) un Zviedrija (5.6%).

2012.gada jūnijā nozīmīgākā daļa (78.2%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 15.3%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (19.5% no importa kopapjoma), Vācija (11.2%), Polija (8.8%), Krievija (7.7%) un Igaunija (7.5%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Tālr.67366889
Elga Bendrāte