Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada jūlijā

10.09.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012. gada jūlijā bija 1 265.9 milj. latu – par 1.8% jeb 22.0 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 8.8% jeb 102.3 milj. latu vairāk nekā 2011. gada jūlijā.

2012. gada jūlijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība pieauga par 2.5%, bet importa - par 1.2%. Eksports visvairāk palielinājās minerālproduktiem – par 19.5 milj. latu jeb 51.6%, parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 7.4 milj. latu jeb 8.9% un mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 4.6 milj. latu jeb 6.4%. Importā vislielākais pieaugums arī bija mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 9.8 milj. latu jeb 8.0%, kā arī pārtikas rūpniecības ražojumiem – par 3.0 milj. latu jeb 5.9% un kokiem un koka izstrādājumiem – par 2.9 milj. latu jeb 27.2%.

2012. gada janvārī – jūlijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 8 463.6 milj. latu - par 12.9% jeb 968.8 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 3 660.7 milj. latu – par 11.2% jeb 369.5 milj. latu vairāk, bet importa apjoms veidoja 4 802.9 milj. latu - par 14.3% jeb 599.3 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1


________________
1) Dati precizēti par 2012.gada aprīli.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.g. jūlijā, faktiskajās cenās

 

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

jūliju

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

jūliju

Pavisam

550 596

100

+16.5

715 308

100

+3.5

-164 712

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

84 745

15.4

+30.0

107 541

15.0

+21.4

-22 796

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

26 477

4.8

+23.4

24 425

3.4

+15.7

+2 052

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 726

0.7

+15.5

7 051

1.0

-16.1

-3 325

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

6 146

1.1

+56.3

8 825

1.2

+83.7

-2 679

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

14 291

2.6

+21.5

7 230

1.0

+5.7

+7 061

Augu valsts produkti (II)

10 628

1.9

+4.4

23 113

3.2

+17.4

-12 485

 

augļi, rieksti (08)

2 507

0.5

-7.6

7 407

1.0

+12.9

-4 900

 

graudaugu kultūras (10)

1 596

0.3

-44.1

1 470

0.2

-23.1

+126

 

eļļas augu sēklas (12)

1 772

0.3

+50.5

3 833

0.5

+34.1

-2 061

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

45 757

8.3

+43.3

52 788

7.4

+22.4

-7 031

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

5 171

0.9

+23.1

2 824

0.4

+1.9

+2 347

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 953

0.4

+27.5

6 357

0.9

+14.8

-4 404

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

25 120

4.6

+63.7

13 714

1.9

+31.7

+11 406

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 754

0.3

+36.9

3 923

0.5

+30.7

-2 169

Minerālprodukti (V) 1)

57 220

10.4

+21.7

118 209

16.5

+1.9

-60 989

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

54 732

9.9

+27.4

113 859

15.9

+0.9

-59 127

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

33 038

6.0

-7.9

57 215

8.0

-2.2

-24 177

 

farmācijas produkti (30)

12 782

2.3

-23.1

20 132

2.8

-27.0

-7 350

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

16 787

3.0

+4.9

40 220

5.6

+6.3

-23 433

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

12 531

2.3

+0.4

27 318

3.8

+5.1

-14 787

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

85 708

15.6

+4.6

13 790

1.9

+47.2

+71 918

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

85 628

15.6

+4.5

13 661

1.9

+47.0

+71 967

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

11 687

2.1

+11.5

15 925

2.2

-4.4

-4 238

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

6 105

1.1

-6.4

14 279

2.0

-6.4

-8 174

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 809

0.9

+47.2

1 541

0.2

+15.3

+3 268

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

20 834

3.8

+12.2

30 433

4.3

+19.6

-9 599

 

trikotāžas drāna (60)

1 300

0.2

+45.0

2 107

0.3

+34.1

-807

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

6 283

1.1

-4.4

7 426

1.0

-11.8

-1 143

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 991

1.3

+11.7

8 317

1.2

+39.2

-1 326

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

91 427

16.6

+21.6

71 090

9.9

-6.1

+20 337

 

dzelzs un tērauds (72)

55 447

10.1

+26.4

37 131

5.2

-14.2

+18 316

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

19 339

3.5

+22.6

17 677

2.5

-5.9

+1 662

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

76 344

13.9

+38.9

132 370

18.5

-15.1

-56 026

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

29 408

5.3

+21.1

68 789

9.6

-33.7

-39 381

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

46 936

8.5

+53.0

63 581

8.9

+22.0

-16 645

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

27 901

5.1

-15.5

66 480

9.3

+11.3

-38 579

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

23 840

4.3

-15.6

53 692

7.5

+0.5

-29 852

Dažādi izstrādājumi (XX)

15 787

2.9

+19.3

19 234

2.7

+46.1

-3 447

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

12 989

2.4

+27.9

11 919

1.7

+53.3

+1 070

Pārējās preces

29 118

5.3

+37.7

42 801

6.0

+26.1

-13 683

_____________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada jūlijā nozīmīgākā daļa (67.3%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.0%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.6% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.3%), Krievija (11.9%), Polija (6.9%) un Vācija (6.8%).

2012.gada jūlijā nozīmīgākā daļa (79.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 12.4%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (19.5% no importa kopapjoma), Vācija (12.8%), Polija (8.8%), Igaunija (7.3%) un Krievija (6.6%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska,
tālr.67366604