Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada janvārī

12.03.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012.gada janvārī bija 1078.2 milj. latu par 5.8% jeb 66.4 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 19.6% jeb 176.9 milj. latu vairāk nekā 2011.gada janvārī.

2012.gada janvārī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība samazinājās par 6.4%, bet importa – par 5.3%. Eksports īpaši saruka  mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 19.5 milj. latu   jeb par 27.5%, pārtikas rūpniecības ražojumiem – par 10.8 milj. latu jeb par 23.9%, ķīmiskās rūpniecības ražojumiem – par 7.9 milj. latu jeb par 21.5%. Savukārt importā vislielākais samazinājums bija satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam – par 20.2 milj. latu jeb par 33.9% un ķīmiskās rūpniecības ražojumiem  – par 12.3 milj. latu jeb par 18.6%.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2011.gada martu, aprīli, augustu un oktobri.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.g. janvārī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

janvāri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

janvāri

Pavisam

466 139

100

+12.5

612 101

100

+25.7

-145 962

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

74 524

16.0

+20.5

95 224

15.6

+31.3

-20 700

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

24 822

5.3

+33.0

22 121

3.6

+28.2

+2 701

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 090

0.7

+31.7

7 173

1.2

+22.1

-4 083

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 923

1.1

+7.4

6 421

1.0

+25.0

-1 498

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

13 464

2.9

+39.1

6 967

1.1

+22.6

+6 497

Augu valsts produkti (II)

13 588

2.9

-16.0

24 905

4.1

+18.6

-11 317

 

augļi, rieksti (08)

2 664

0.6

+44.4

7 280

1.2

+6.2

-4 616

 

eļļas augu sēklas (12)

2 997

0.6

-28.3

4 513

0.7

+67.3

-1 516

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

34 430

7.4

+32.6

39 437

6.4

+28.9

-5 007

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

5 525

1.2

+34.8

3 995

0.7

+87.0

+1 530

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 192

0.3

-3.8

5 216

0.9

+15.8

-4 024

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

16 362

3.5

+45.4

9 330

1.5

+63.8

+7 032

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 347

0.3

+88.5

2 583

0.4

+66.0

-1 236

Minerālprodukti (V) 1)

39 531

8.5

+16.9

119 126

19.5

+26.7

-79 595

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

38 342

8.2

+19.3

116 747

19.1

+26.3

-78 405

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

29 026

6.2

+8.9

53 784

8.8

+18.7

-24 758

 

farmācijas produkti (30)

14 145

3.0

-5.7

21 556

3.5

+1.1

-7 411

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

13 715

2.9

+15.6

31 527

5.2

+29.3

-17 812

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

10 999

2.4

+19.2

21 277

3.5

+14.0

-10 278

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

87 749

18.8

+9.1

10 494

1.7

+54.8

+77 255

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

87 693

18.8

+9.1

10 392

1.7

+56.4

+77 301

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

11 371

2.4

+20.0

14 878

2.4

+5.1

-3 507

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 961

1.3

+8.1

13 696

2.2

+5.1

-7 735

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 858

1.0

+32.3

1 111

0.2

+5.8

+3 747

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

18 539

4.0

+10.2

23 803

3.9

+6.1

-5 264

 

trikotāžas drāna (60)

1 309

0.3

+27.2

1 522

0.2

+25.4

-213

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 906

1.1

+21.4

5 547

0.9

-4.2

-641

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 835

1.5

+10.6

6 512

1.1

+10.0

+323

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

85 354

18.3

+19.3

65 862

10.8

+5.5

+19 492

 

dzelzs un tērauds (72)

54 399

11.7

+8.9

37 171

6.1

-14.5

+17 228

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

15 304

3.3

+40.5

14 859

2.4

+53.1

+445

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

51 265

11.0

+10.3

119 869

19.6

+52.1

-68 604

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

20 227

4.3

+1.5

71 788

11.7

+2.2 reizes

-51 561

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

31 039

6.7

+16.9

48 080

7.9

+5.5

-17 041

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

22 169

4.8

-11.3

39 340

6.4

+14.8

-17 171

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

20 709

4.4

-7.0

30 803

5.0

-3.9

-10 094

Dažādi izstrādājumi (XX)

12 697

2.7

+34.4

13 523

2.2

+31.7

-826

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

10 923

2.3

+40.3

7 910

1.3

+35.7

+3 013

Pārējās preces

20 199

4.3

-3.1

24 671

4.0

+13.8

-4 472

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada janvārī nozīmīgākā daļa (72.0%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 12.7%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12.7%), Krievija (9.2%), Vācija (7.4%) un Polija (7.3%).

2012.gada janvārī nozīmīgākā daļa (71.4%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 19.1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (16.9% no importa kopapjoma), Vācija (14.4%), Krievija (14.1%), Igaunija (7.3%) un Polija (6.9%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tel. 67366604