Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada februārī

11.04.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012.gada februārī bija 1 132.7 milj. latu – par 5.1% jeb 54.5 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 19.8% jeb 187.3 milj. latu vairāk nekā 2011.gada februārī.

2012. gada februārī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība palielinājās par 4.9% un importa – par 5.1%. Eksports īpaši pieauga graudaugu kultūrām – par 11.5 milj. latu jeb 4.4 reizes, mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 10.9 milj. latu jeb 21.3%, minerālproduktiem – par 7.9 milj. latu jeb 19.9%. Importā vislielākais pieaugums bija arī minerālproduktiem – par 20.9 milj. latu jeb 17.6%, parastajiem metāliem un to izstrādājumiem – par 11.4 milj. latu jeb 17.3%, ķīmiskās rūpniecības ražojumiem – par 7.9 milj. latu jeb 14.7%.

2012.gada janvārī – februārī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 2 210.9 milj. latu - par 19.7% jeb 364.3 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 955.3 milj. latu – par 14.6% jeb 122.0 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 1 255.6 milj. latu - par 23.9% jeb 242.3 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.
 

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

______________
1) Dati precizēti par 2011.gada maiju, jūniju, septembri un novembri.
 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.g. februārī, faktiskajās cenās

 

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.gada

februāri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.gada

februāri

Pavisam

489 170

100

+16.7

643 512

100

+22.3

-154 342

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

91 383

18.7

+47.3

94 007

14.6

+19.3

-2 624

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

22 567

4.6

+19.2

21 917

3.4

+18.8

+650

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 178

0.4

-0.7

7 661

1.2

+31.6

-5 483

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

6 570

1.3

+44.3

5 641

0.9

-4.0

+929

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

10 707

2.2

+6.6

7 351

1.1

+18.5

+3 356

Augu valsts produkti (II)

27 059

5.5

+2.4 reizes

20 907

3.2

-12.8

+6 152

 

augļi, rieksti (08)

2 936

0.6

+28.4

7 044

1.1

-6.2

-4 108

 

graudaugu kultūras (10)

14 841

3.0

+9.5 reizes

1 426

0.2

-39.5

+13 415

 

eļļas augu sēklas (12)

3 957

0.8

+65.2

2 194

0.3

-39.4

+1 763

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

39 436

8.1

+28.9

43 716

6.8

+34.5

-4 280

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

6 783

1.4

+39.7

4 481

0.7

+2.1 reizes

+2 302

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 357

0.3

+0.9

5 255

0.8

+2.8

-3 898

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

18 922

3.9

+23.6

10 841

1.7

+62.3

+8 081

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 840

0.4

+56.7

3 129

0.5

+68.3

-1 289

Minerālprodukti (V) 1)

47 392

9.7

+77.7

140 043

21.8

+52.7

-92 651

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

44 775

9.2

+78.0

137 593

21.4

+52.2

-92 818

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

30 686

6.3

+19.0

61 673

9.6

+11.5

-30 987

 

farmācijas produkti (30)

13 317

2.7

-1.2

26 146

4.1

-0.5

-12 829

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

14 026

2.9

+9.9

32 012

5.0

+15.7

-17 986

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

10 947

2.2

+11.1

22 238

3.5

+8.8

-11 291

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

78 652

16.1

+16.2

11 163

1.7

+44.4

+67 489

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

78 596

16.1

+16.2

10 998

1.7

+44.2

+67 598

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

11 487

2.3

+25.6

13 704

2.1

+1.5

-2 217

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 775

1.2

+10.8

12 373

1.9

+0.0

-6 598

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

5 181

1.1

+45.0

1 269

0.2

+19.8

+3 912

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

19 906

4.1

-8.5

25 240

3.9

-8.1

-5 334

 

trikotāžas drāna (60)

1 421

0.3

+18.5

1 929

0.3

+41.3

-508

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

5 349

1.1

-23.1

5 181

0.8

-31.0

+168

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 858

1.4

-3.4

8 893

1.4

+12.7

-2 035

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

81 130

16.6

+7.3

77 241

12.0

+21.3

+3 889

 

dzelzs un tērauds (72)

50 060

10.2

-4.8

45 682

7.1

+7.0

+4 378

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

18 778

3.8

+62.8

18 173

2.8

+63.6

+605

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

62 181

12.7

+9.1

102 153

15.9

+29.3

-39 972

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

26 231

5.4

+2.8

55 811

8.7

+46.2

-29 580

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

35 951

7.3

+14.3

46 342

7.2

+13.5

-10 391

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

18 759

3.8

-34.5

39 214

6.1

-14.9

-20 455

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

17 696

3.6

-35.0

31 261

4.9

-29.8

-13 565

Dažādi izstrādājumi (XX)

13 196

2.7

+36.4

16 133

2.5

+46.2

-2 937

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

10 496

2.1

+35.3

9 354

1.5

+49.7

+1 142

Pārējās preces

20 372

4.2

-8.9

30 929

4.8

+27.2

-10 557

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada februārī nozīmīgākā daļa (70.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.2%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (14.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12.9%), Krievija (10.9%), Polija (7.2%) un Vācija (6.9%).

2012.gada februārī nozīmīgākā daļa (72.2%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 20.6%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.5% no importa kopapjoma), Krievija (14.8%), Vācija (9.1%), Polija (8.0%) un Igaunija (7.7%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
tel. 67366604