Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada decembrī

11.02.2013

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012. gada decembrī bija 1 237.5 milj. latu par 15.0% jeb 218.8 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 6.1% jeb 70.8 milj. latu vairāk nekā 2011. gada decembrī.

2012. gada decembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība samazinājās par 20.4%, bet importa – par 10.1%. Eksports visvairāk saruka augu valsts produktiem – par 42.0 milj. latu jeb 43.1% (tai skaitā graudaugu kultūrām – par 31.7 milj. latu jeb 42.8%), mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 28.5 milj. latu jeb 26.0%, kokam, korķim un to izstrādājumiem – par 22.7 milj. latu jeb 23.6%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 5.6 milj. latu jeb 21.8%. Importā vislielākais samazinājums bija mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām –par 15.4 milj. latu jeb 10.4%,augu valsts produktiem – par 10.3 milj. latu jeb 26.7%,pārtikas rūpniecības ražojumiem – par 9.3 milj. latu jeb 15.7%.

2012. gadā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 15 594.9 milj. latu - par 13.7% jeb 1 877.3 milj. latu vairāk nekā pagājušajā gadā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 6 897.8 milj. latu – par 15.0% jeb 899.3 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 8 697.0 milj. latu - par 12.7% jeb 977.9 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

 Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

_______________

1)  Dati precizēti par 2012.gada martu, aprīli un septembri.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

decembri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

decembri

Pavisam

554 130

100

+9.8

683 375

100

+3.2

-129 245

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

144 877

26.1

+58.5

110 148

16.1

+5.2

34 729

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

27 778

5.0

+13.3

23 733

3.5

-7.2

4 045

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 410

0.6

-6.7

8 110

1.2

-13.6

-4 700

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

9 119

1.6

+78.5

6 974

1.0

-5.0

2 145

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

13 717

2.5

+25.1

7 069

1.0

-8.4

6 648

Augu valsts produkti (II)

55 512

10.0

+2.7 reizes

28 318

4.1

+5.9

27 194

 

augļi, rieksti (08)

3 888

0.7

+29.3

10 478

1.5

+9.9

-6 590

 

graudaugu kultūras (10)

42 460

7.7

+6.5 reizes

5 956

0.9

+2.3 reizes

36 504

 

eļļas augu sēklas (12)

3 679

0.7

-43.3

1 452

0.2

-68.4

2 227

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

59 849

10.8

+35.8

50 175

7.3

+10.2

9 674

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

7 186

1.3

+4.6

3 304

0.5

-9.4

3 882

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

2 038

0.4

+25.2

6 689

1.0

+10.2

-4 651

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

33 764

6.1

+44.6

13 492

2.0

+17.2

20 272

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 416

0.3

+5.6

3 390

0.5

+59.5

-1 974

Minerālprodukti (V) 1)

41 620

7.5

-26.6

131 159

19.2

+4.3

-89 539

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

38 228

6.9

-29.0

128 195

18.8

+3.7

-89 967

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

37 722

6.8

+13.7

65 142

9.5

+7.2

-27 420

 

farmācijas produkti (30)

16 861

3.0

+10.3

28 500

4.2

+6.8

-11 639

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

14 688

2.7

-0.6

31 716

4.6

-3.0

-17 028

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

11 670

2.1

+3.9

23 187

3.4

-1.0

-11 517

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

73 320

13.2

-1.0

11 643

1.7

+29.5

61 677

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

73 210

13.2

-1.0

11 584

1.7

+29.5

61 626

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

9 320

1.7

-15.5

14 576

2.1

+0.1

-5 256

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

4 546

0.8

-28.7

12 931

1.9

-0.9

-8 385

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 267

0.8

+1.7

1 514

0.2

+3.4

2 753

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

20 010

3.6

+7.5

23 151

3.4

-0.3

-3 141

 

trikotāžas drāna (60)

1 014

0.2

-7.2

1 363

0.2

-10.7

-349

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 230

0.8

-21.1

3 827

0.6

-26.4

403

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

8 788

1.6

+45.6

6 740

1.0

+13.7

2 048

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

65 555

11.8

+5.0

60 956

8.9

-2.3

4 599

 

dzelzs un tērauds (72)

41 339

7.5

+17.3

32 489

4.8

-2.5

8 850

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

14 396

2.6

-0.4

17 014

2.5

+8.3

-2 618

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

81 114

14.6

+16.2

133 500

19.5

+11.3

-52 386

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

31 743

5.7

+7.0

73 094

10.7

+7.8

-41 351

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

49 371

8.9

+23.0

60 405

8.8

+15.8

-11 034

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

29 811

5.4

-21.0

53 794

7.9

-12.8

-23 983

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

24 867

4.5

-14.9

42 340

6.2

-24.5

-17 473

Dažādi izstrādājumi (XX)

13 945

2.5

+3.3

17 900

2.6

+12.2

-3 955

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

11 184

2.0

+2.2

10 364

1.5

+7.4

820

Pārējās preces

22 148

4.0

+3.4

29 690

4.3

-5.2

-7 542

______________                                         

1) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada decembrī nozīmīgākā daļa (61.6%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 18.9%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.7% no eksporta kopapjoma), Krievija (14.2%), Igaunija (12.9%), Vācija (6.3%) un Alžīrija (4.9%).

2012.gada decembrī nozīmīgākā daļa (74.1%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 17.7%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.4% no importa kopapjoma), Krievija (13.0%), Vācija (10.6%), Polija (7.8%) un Igaunija (7.2%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tel.67366604