Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada augustā

10.10.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012.gada augustā bija 1 368.8 milj. latu par 8.1% jeb 102.9 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 11.0% jeb 136.2 milj. latu vairāk nekā 2011.gada augustā.

2012. gada augustā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība pieauga par 12.7%, bet importa - par 4.6%. Eksports visvairāk palielinājās augu valsts produktiem – par 26.7 milj. latu jeb 3.5 reizes (tai skaitā eļļas augu sēklām – par 20.6 milj. latu jeb 12.6 reizes), minerālproduktiem – par 13.4 milj. latu jeb 23.4%, mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 8.4 milj. latu jeb 11.1%. Importā vislielākais pieaugums bija minerālproduktiem – par 33.7 milj. latu jeb 28.5%, ķīmiskās rūpniecības ražojumiem  – par 9.3 milj. latu jeb 16.2%, augu valsts produktiem – par 8.5 milj. latu jeb 36.7% (tai skaitā graudaugu kultūrām – par 4.6 milj. latu jeb 4.1 reizi).

2012.gada janvārī – augustā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 9 860.2 milj. latu - par 13.0% jeb 1 132.8 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 4 287.9 milj. latu – par 11.9% jeb 456.7 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 5 572.3 milj. latu - par 13.8% jeb 676.1 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

_______

1) Dati precizēti par 2012.gada maiju.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.g. augustā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

augustu

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2011.g.

augustu

Pavisam

620 587

100

+14.9

748 214

100

+8.0

-127 627

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

117 939

19.0

+32.5

117 272

15.7

+22.2

+667

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

24 437

3.9

+10.1

22 826

3.1

+2.2

+1 611

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 958

0.5

-5.6

7 194

1.0

-21.0

-4 236

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 805

0.8

+48.4

6 829

0.9

+30.3

-2 024

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

14 108

2.3

+7.4

6 997

0.9

-3.5

+7 111

Augu valsts produkti (II)

37 368

6.0

+26.0

31 598

4.2

+43.2

+5 770

 

augļi, rieksti (08)

3 650

0.6

-12.2

10 138

1.4

+57.6

-6 488

 

graudaugu kultūras (10)

5 447

0.9

-57.8

6 049

0.8

+20.4

-602

 

eļļas augu sēklas (12)

22 414

3.6

+2.6 reizes

5 582

0.7

+2.9 reizes

+16 832

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

53 856

8.7

+51.1

54 767

7.3

+19.9

-911

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

6 183

1.0

+37.3

3 236

0.4

+11.6

+2 947

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

2 369

0.4

+61.3

6 459

0.9

+10.7

-4 090

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

32 210

5.2

+79.9

15 145

2.0

+15.7

+17 065

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 633

0.3

-7.7

4 000

0.5

+32.8

-2 367

Minerālprodukti (V) 1)

70 597

11.4

+27.1

151 868

20.3

+14.5

-81 271

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

65 603

10.6

+28.2

147 812

19.8

+14.6

-82 209

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

40 815

6.6

-0.2

66 494

8.9

+9.1

-25 679

 

farmācijas produkti (30)

14 273

2.3

-18.0

26 334

3.5

-0.2

-12 061

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

21 012

3.4

+16.9

40 770

5.4

+1.2

-19 758

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

14 793

2.4

+9.5

28 747

3.8

+2.2

-13 954

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

92 116

14.8

+6.2

11 737

1.6

+24.0

+80 379

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

92 032

14.8

+6.2

11 632

1.6

+24.2

+80 400

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

13 537

2.2

+4.7

16 722

2.2

-4.5

-3 185

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

7 520

1.2

-10.4

14 867

2.0

-6.5

-7 347

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

5 201

0.8

+25.7

1 659

0.2

+12.4

+3 542

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

26 024

4.2

+14.2

35 040

4.7

+9.2

-9 016

 

trikotāžas drāna (60)

1 153

0.2

-17.0

1 587

0.2

+14.8

-434

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

8 093

1.3

+0.5

10 324

1.4

+14.5

-2 231

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

9 896

1.6

+28.1

12 353

1.7

+6.5

-2 457

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

82 999

13.4

+2.4

67 723

9.1

-10.2

+15 276

 

dzelzs un tērauds (72)

53 316

8.6

+24.3

37 043

5.0

-12.9

+16 273

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

18 381

3.0

-5.6

15 868

2.1

-13.0

+2 513

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

84 783

13.7

+33.8

131 220

17.5

+7.9

-46 437

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

33 397

5.4

+22.1

67 874

9.1

-4.9

-34 477

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

51 385

8.3

+42.7

63 346

8.5

+26.1

-11 961

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

26 492

4.3

-17.7

46 329

6.2

-15.0

-19 837

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

23 763

3.8

-21.5

37 963

5.1

-23.2

-14 200

Dažādi izstrādājumi (XX)

16 844

2.7

+25.4

18 900

2.5

+34.7

-2 056

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

14 013

2.3

+26.4

12 638

1.7

+42.3

+1 375

Pārējās preces

27 429

4.4

+14.5

44 139

5.9

+15.4

-16 710

______________                                         

1) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada augustā nozīmīgākā daļa (69.0%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.8%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.6% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12.4%), Krievija (11.6%), Vācija (7.2%) un Polija (6.8%).   

2012.gada augustā nozīmīgākā daļa (79.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 11.6%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (24.2% no importa kopapjoma), Vācija (10.3%), Polija (8.6%), Igaunija (7.7%) un Krievija (6.9%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604