Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gada aprīlī

11.06.2012

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2012. gada aprīlī bija 1 190.1 milj. latu – par 4.2% jeb 52.5 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 11.9% jeb 126.6 milj. latu vairāk nekā 2011.gada aprīlī.
2012. gada aprīlī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība samazinājās par 7.4% un importa – par 1.8%. Eksports visvairāk samazinājās parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 20.3 milj. latu jeb par 23.7%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 5.4 milj. latu jeb 5.9%, koka, korķa un to izstrādājumiem – par 5.4 milj. latu jeb 5.4%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 3.8 milj. latu jeb 15.3% . Importā vislielākais samazinājums bija ķīmiskās rūpniecības ražojumiem – par 9.8 milj. latu jeb 14.1%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 9.3 milj. latu jeb 8.5%, parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 4.5 milj. latu jeb 5.5%.
2012. gada janvārī – aprīlī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 4 663.6 milj. latu - par 15.1% jeb 613.4 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija s2 012.9 milj. latu – par 11.4% jeb 206.0 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 2 650.7 milj. latu - par 18.2% jeb 407.4 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2011.gada jūniju, augustu, novembri un 2012.gada janvāri.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2012.g. aprīlī, faktiskajās cenās.

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

aprīli

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2011.g.

aprīli

Pavisam

505 888

100

+5.7

684 235

100

+16.9

-178 347

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

85 285

16.9

+20.5

99 797

14.6

+2.7

-14 512

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

22 968

4.5

+10.8

22 567

3.3

+5.0

+401

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 708

0.5

-8.5

6 701

1.0

-7.4

-3 993

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

6 701

1.3

+13.0

5 389

0.8

-23.4

+1 312

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

11 045

2.2

+19.5

7 439

1.1

+12.4

+3 606

Augu valsts produkti (II)

19 432

3.8

+31.9

27 906

4.1

-10.2

-8 474

 

augļi, rieksti (08)

2 340

0.5

+2.8

6 443

0.9

-3.1

-4 103

 

graudaugu kultūras (10)

4 415

0.9

+51.8

2 158

0.3

-30.0

+2 257

 

eļļas augu sēklas (12)

3 319

0.7

+76.8

3 953

0.6

+7.1

-634

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

41 144

8.1

+21.2

41 205

6.0

+7.5

-61

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

6 469

1.3

+23.5

2 767

0.4

+11.1

+3 702

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 616

0.3

+10.2

6 060

0.9

+6.2

-4 444

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

22 383

4.4

+32.2

10 943

1.6

+19.1

+11 440

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

 907

0.2

-16.1

2 028

0.3

+8.3

-1 121

Minerālprodukti (V) 1)

50 346

10.0

+12.8

140 011

20.5

+60.8

-89 665

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

46 136

9.1

+14.5

137 828

20.1

+62.1

-91 692

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

34 652

6.8

-3.4

59 514

8.7

-15.9

-24 862

 

farmācijas produkti (30)

14 071

2.8

-10.1

16 873

2.5

-45.5

-2 802

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

16 540

3.3

+6.4

34 560

5.1

+6.2

-18 020

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

12 983

2.6

+12.7

25 955

3.8

+8.6

-12 972

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

94 275

18.6

+6.0

11 525

1.7

+12.5

+82 750

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

94 234

18.6

+6.0

11 408

1.7

+13.1

+82 826

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

10 919

2.2

+9.6

14 580

2.1

+8.8

-3 661

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 590

1.1

-2.6

12 945

1.9

+6.7

-7 355

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 704

0.9

+27.3

1 583

0.2

+32.6

+3 121

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

20 841

4.1

+5.9

29 004

4.2

+5.2

-8 163

 

trikotāžas drāna (60)

1 350

0.3

+1.8

2 354

0.3

+51.2

-1 004

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

5 040

1.0

+12.0

5 913

0.9

-18.5

-873

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

7 768

1.5

+18.5

8 256

1.2

+7.8

-488

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

65 207

12.9

-2.7

77 016

11.3

+16.7

-11 809

 

dzelzs un tērauds (72)

38 647

7.6

+8.2

42 209

6.2

+4.7

-3 562

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

16 051

3.2

-1.0

20 596

3.0

+43.3

-4 545

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

65 690

13.0

+20.8

110 845

16.2

+35.5

-45 155

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

26 895

5.3

+14.2

62 279

9.1

+45.1

-35 384

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

38 795

7.7

+25.8

48 566

7.1

+25.0

-9 771

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

27 644

5.5

-23.0

61 604

9.0

+5.0

-33 960

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

25 552

5.1

-13.7

50 020

7.3

+4.6

-24 468

Dažādi izstrādājumi (XX)

13 932

2.8

+9.7

16 292

2.4

+25.3

-2 360

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

11 202

2.2

+9.9

9 895

1.4

+22.0

+1 307

Pārējās preces

20 557

4.1

-10.5

29 487

4.3

+10.1

-8 930

______________
1) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2012.gada aprīlī nozīmīgākā daļa (74.7%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 15.1%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.7% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.2%), Krievija (11.4%), Vācija (7.9%) un Polija (7.4%).

2012.gada aprīlī nozīmīgākā daļa (75.8%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 16.7%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (20.7% no importa kopapjoma), Vācija (11.6%), Krievija (9.9%), Polija (7.8%) un Igaunija (7.0%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska