Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2012.gadā

15.02.2013

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2012. gadā sasniedza 15 594.9 milj. latu - par 1 877.3 milj. latu jeb 13.7% vairāk salīdzinājumā ar 2011. gadu. Tai skaitā eksporta apjoms palielinājās par 899.3 milj. latu jeb 15.0%, bet importa – par 977.9 milj. latu jeb 12.7%.

2012. gadā bija vērojama ārējās tirdzniecības bilances uzlabošanās,eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 44.2% (2011. gadā 43.7%).

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1

1 Dati precizēti par 2012.gada 1.,2. un 3. ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2012. gadā palielinājās par 10.9%, salīdzinot ar 2011. gadu un importa apjoms -  par 4.4%.

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās

2012. gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada  atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-7.7

+10.8

-9.4

+12.0

II ceturksnis

+5.0

+5.0

+5.7

+7.4

III ceturksnis

+13.2

+13.0

+4.2

-0.1

IV ceturksnis

+4.0

+14.1

+0.5

+0.3

Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC2 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2011. gadā

2012. gadā

2011. gadā

2012. gadā

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

5998.5

100

6897.8

100

7719.1

100

8697.0

100

Kapitālpreces

502.5

8.4

636.7

9.2

992.5

12.9

1191.1

13.7

Starppatēriņa preces

3547.1

59.1

3932.1

57.0

3833.1

49.6

4172.6

48.0

Patēriņa preces

1448.2

24.1

1664.2

24.1

1899.9

24.6

2025.9

23.3

Pārējās preces

294.1

4.9

528.8

7.7

579.9

7.5

934.5

10.7

Vieglie automobiļi 3

203.7

3.4

129.9

1.9

282.9

3.7

238.0

2.7

Autobenzīns 3

2.9

0.1

6.1

0.1

130.8

1.7

134.9

1.6

2Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.

3Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra 2012. gadā, faktiskajās cenās

 

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

6897.8

100

8697.0

100

-1799.2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

128.2

1.9

54.5

0.6

+73.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

54.2

0.8

13.8

0.2

+40.4

Apstrādes rūpniecība

2781.4

40.3

1409.3

16.2

+1372.1

 

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

356.2

5.2

291.3

3.3

+64.9

 

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

164.5

2.4

101.2

1.2

+63.3

 

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

765.4

11.1

171.3

2.0

+594.1

 

ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

250.7

3.6

145.8

1.7

+104.9

 

gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

206.9

3.0

126.2

1.5

+80.7

 

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

554.7

8.0

295.3

3.4

+259.5

 

datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

181.5

2.6

101.8

1.2

+79.7

 

transportlīdzekļu ražošana

107.3

1.6

58.1

0.7

+49.3

 

mēbeļu ražošana

69.7

1.0

25.2

0.3

+44.5

 

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

124.4

1.8

93.2

1.1

+31.1

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

49.7

0.7

524.6

6.0

-474.9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

29.0

0.4

15.3

0.2

+13.7

Būvniecība

42.1

0.6

128.4

1.5

-86.2

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

2768.1

40.1

5145.9

59.2

-2377.7

Transports un glabāšana

329.6

4.8

184.6

2.1

+145.1

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

715.3

10.4

1 220.7

14.0

-505.4

Apstrādes rūpniecības eksporta vērtība 2012. gadā salīdzinājumā ar 2011. gadu pieauga par 333.5 milj. latu jeb 13,6%. Kopējā eksporta vērtības pieaugumā apstrādes rūpniecības devums bija 37.1%.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604