Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada maijā

10.07.2009

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada maijā bija 618.3 milj. latu par 4.2% jeb 27.1 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 38.5% jeb 387.6 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada maijā.

2009.gada janvārī–maijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 3252.7 milj. latu - par 35.4% jeb 1782.6 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1340.0 milj. latu – par 27.7% jeb 513.6 milj. latu mazāk, bet importa apjoms bija 1912.7 milj. latu - par 39.9% jeb 1269.0 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1


_______________

1) Dati precizēti par 2008.gada augustu, septembri, oktobri un decembri un 2009.gada februāri.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. maijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+, -)

tūkst. latu

% no
kopap-joma

% (+, -)
pret 2008.g. maiju

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -)pret 2008.g. maiju

Pavisam

267 185

100

-30.1

351 125

100

-43.7

-83 940

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

51 138

19.1

-4.4

68 416

19.5

-15.3

-17 278

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

12 187

4.6

-8.3

15 601

4.4

+0.7

-3 414

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 339

1.6

+35.6

4 008

1.1

+4.1

+331

 

piena pārstrādes produkti (04)

5 089

1.9

-36.3

4 089

1.2

-0.2

+1 000

Augu valsts produkti (II)

14 518

5.4

+7.5

16 215

4.6

-20.8

-1 697

 

augļi un rieksti (08)

925

0.3

+14.1

5 415

1.5

-12.5

-4 490

 

graudaugu kultūras (10)

7 040

2.6

+46.6

849

0.2

-55.1

+6 191

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

23 946

9.0

-8.6

33 925

9.7

-12.7

-9 979

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 067

1.5

-19.9

1 480

0.4

-28.3

+2 587

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 261

0.5

-17.9

4 507

1.3

-28.1

-3 246

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

8 506

3.2

-25.4

8 217

2.3

-25.2

+289

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

2 068

0.8

-17.3

3 097

0.9

-13.9

-1 029

Minerālprodukti (V) 1)

14 479

5.4

-8.0

49 134

14.0

-47.4

-34 655

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

12 743

4.8

-0.6

46 891

13.4

-46.5

-34 148

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

26 543

9.9

-2.1

38 742

11.0

-33.8

-12 199

 

farmācijas produkti (30)

15 745

5.9

+38.3

18 787

5.4

-21.5

-3 042

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

8 716

3.3

-13.1

17 929

5.1

-41.3

-9 213

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

7 158

2.7

-7.6

14 896

4.2

-40.7

-7 738

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

42 727

16.0

-34.5

5 299

1.5

-58.0

+37 428

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

42 659

16.0

-34.2

5 128

1.5

-58.1

+37 531

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

4 971

1.9

-5.8

10 269

2.9

-27.9

-5 298

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 288

1.2

-12.6

8 704

2.5

-29.0

-5 416

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

14 002

5.2

-24.8

14 230

4.1

-40.7

-228

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 318

1.6

-7.9

3 125

0.9

-29.9

+1 193

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

4 963

1.9

-24.1

3 591

1.0

-33.7

+1 372

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

37 374

14.0

-55.4

33 863

9.6

-51.7

+3 511

 

dzelzs un tērauds (72)

20 386

7.6

-66.1

17 500

5.0

-55.6

+2 886

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

9 139

3.4

-36.4

9 074

2.6

-50.3

+65

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

32 104

12.0

-21.0

53 066

15.1

-52.3

-20 962

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

15 516

5.8

-16.0

26 560

7.6

-58.2

-11 044

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

16 588

6.2

-25.2

26 506

7.5

-44.5

-9 918

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

19 874

7.4

-44.2

24 230

6.9

-67.6

-4 356

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

14 871

5.6

-48.0

21 099

6.0

-70.3

-6 228

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 280

3.1

-30.5

9 160

2.6

-53.6

-880

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 830

2.6

-30.3

6 339

1.8

-46.6

+491

Pārējās preces

6 977

2.6

-53.2

26 787

7.6

-20.1

-19 810

______________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.


2009.gada maijā nozīmīgākā daļa (71.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.9%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.9%), Krievija (8.7%), Vācija (7.7%) un Zviedrija (6.0%).

2009.gada maijā nozīmīgākā daļa (77.4%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 13.8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.1% no importa kopapjoma), Vācija (13.3 %), Polija (9.2%), Krievija (8.6%) un Igaunija (7.8%).


Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
Tel. 67366604