Par koģenerācijas staciju darbību 2011.gadā

16.05.2012

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka 2011.gadā Latvijā darbojās 84 koģenerācijas stacijas ar kopējo elektrisko jaudu 966.2 megavati (MW), kuras saražoja 3122 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas un 4175 GWh siltumenerģijas, kas ir 60.9 % no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma.

Koģenerācija ir vienlaicīga siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana vienotā ciklā.

Koģenerācijas stacijās saražotā siltumenerģija un elektroenerģija 2000. 2011. gadā (GWh)

Salīdzinājumā ar 2010.gadu, koģenerācijas staciju elektriskā jauda palielinājās par 1.95 %. Vislielākā uzstādītā koģenerācijas staciju elektriskā jauda bija Rīgā – 880.1 MW.

Koģenerācijas staciju skaits un uzstādītā elektriskā jauda (MW) statistiskajos reģionos 2010. un 2011.gadā

 

2010

2011

Koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Kopā Latvija

71

947.5

84

966.2

tai skaitā:

 

 

 

 

Rīgas reģions

14

876.2

15

880.1

Pierīgas reģions

13

18.6

12

16.3

Vidzemes reģions

7

8.0

11

14.0

Kurzemes reģions

10

13.4

14

20.0

Zemgales reģions

16

15.2

21

23.1

Latgales reģions

11

16.2

11

12.7

 
Koģenerācijas stacijas iedala:
  • vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana (NACE 2.red. 35. nodaļa);
  • uzņēmumu koģenerācijas stacijas, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju savām ražošanas un tehnoloģiskajām vajadzībām un daļu no saražotās siltumenerģijas pārdod (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35. nodaļu).

No 84 koģenerācijas stacijām, kas darbojās 2011.gadā, 64 ir vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 944.8 MW, kas ir 97.8 % no kopējās uzstādītās koģenerācijas staciju jaudas, un 20 ir uzņēmumu koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 21.4 MW.

Vispārējās lietošanas koģenerācijas staciju skaits un uzstādītā elektriskā jauda (MW) 2011.gadā

 

Vispārējās lietošanas koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Saražotā elektroenerģija, GWh

Saražotā siltumenerģija, GWh

PAVISAM

64

944.8

3046.6

4029.8

≤ 0.2 MW

9

1.4

8.2

21.1

0.2 < P1 0.5 MW 

16

6.5

32.3

93.5

0.5 < P ≤ 1 MW 

10

7.1

32.1

177.8

1 < P ≤ 5 MW 

25

62.3

368.4

784.0

5 < P ≤ 20 MW 

1

11.8

35.4

37.8

> 20 MW

3

855.7

2570.2

2915.6

2011.gadā koģenerācijās stacijās siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai pārsvarā izmantoja dabasgāzi (92.3%), kā arī biogāzi, kurināmo koksni, ogles, mazutu un biodīzeļdegvielu.

No 84 koģenerācijas stacijām, kas darbojās 2011.gadā, 64 koģenerācijas stacijas (gan vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas, gan uzņēmumu koģenerācijas stacijas) ar kopējo elektrisko jaudu 883 MW strādāja vairāk par 6 mēnešiem.

2012.gada jūnijā CSP datubāzes (www.csb.gov.lv) tēmas ”Enerģētika” sadaļā ikgadējie dati tiks publicētas vairākas tabulas par koģenerācijas staciju darbību 2011.gadā:

  • Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija (EN18);
  • Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida (EN20);
  • Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos un republikas pilsētās (EN23);
  • Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju saražotās siltumenerģijas sadalījums pa darbības veidiem (EN24);
  • Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju patērētā kurināmā sadalījums pa darbības veidiem (EN25).

 

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Linda Bērtaite
tālr. 67366769
 


1 P – jauda