Par izmaiņām mājsaimniecību labklājībā 2011.gadā

14.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktās aptaujas par mājsaimniecību labklājību rezultāti liecina, ka mājsaimniecību ekonomiskā situācijā ir vērojamas pozitīvas tendences.

Mājsaimniecību ekonomiskās situācijas izmaiņas pēc mājsaimniecību pašvērtējuma
(procentos no mājsaimniecību skaita)

Lai gan tikai 5% mājsaimniecību atzina, ka to materiālā situācija ir uzlabojusies, taču būtiski ir samazinājies mājsaimniecību skaits, kas ir veikušas taupības pasākumus. Savukārt 14% mājsaimniecību, kurās kāds no tajās dzīvojošajiem nodarbojās ar savu uzņēmējdarbību, atzina, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir pieaudzis pieprasījums pēc viņu uzņēmumā ražotās produkcijas.

Tomēr gandrīz 40% mājsaimniecību ir norādījušas, ka gada laikā to materiālā situācija ir pasliktinājusies. Kā galvenie iemesli tiek minēti: darba samaksas samazināšanās; pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču cenu paaugstināšanos; darba zaudēšana.

Ja 2010.gada 1.ceturksnī galvenais labklājības pasliktināšanās iemesls bija darba samaksas samazināšanās, ko norāda 73% mājsaimniecību, tad 2011.gada 4.ceturksnī šo iemeslu min vairs tikai 12% respondentu. Sākot ar 2010.gada 3.ceturksni, vairāk nekā 80% mājsaimniecību pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču cenu paaugstināšanos vērtēja kā galveno labklājības pasliktināšanās iemeslu.

2011.gada 4.ceturksnī 49% mājsaimniecību ekonomisku apsvērumu dēļ ierobežoja vai atlika apģērba iegādi, kas ir par 17% punktiem mazāk nekā 2010.gada 1.ceturksnī, savukārt vizīti pie ārsta atlika 17% mājsaimniecību, kas ir par 15% punktiem mazāk nekā aptaujas sākumā.

Mājsaimniecību, kuras veikušas taupības pasākumus, īpatsvari (%)

 

2010.gads pa ceturkšņiem

2011.gads pa ceturkšņiem

Izmaiņas  2011.gada 4.ceturksnī salīdzinot ar 2010.gada

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.ceturksni

4.ceturksni

% punkti

Ierobežoja vai atlika apģērba iegādi

66

57

56

56

54

56

51

49

-17

-7

Samazināja pamata pārtikas produktu (kartupeļi, maize, putraimi, olas, piens utml.) patēriņu

50

40

38

38

40

44

 38

33

-17

 -5

Atlika vizīti pie ārsta ekonomisku apsvērumu dēļ

32

23

22

22

22

21

21

17

-15

 - 5

Nepirka ārsta parakstītos medikamentus, jo nepietika līdzekļu to iegādei

28

21

20

18

20

22

19

15

     -13

     - 3

Kavēja īres vai komunālos maksājumus

25

22

20

19

21

20

18

16

-9

 -3

Apsekojuma rezultāti liecina, ka 2011.gada 4.ceturksnī tikai 14% no kopējā mājsaimniecību skaita, kurās dzīvojošie meklēja darbu, pēdējo 3 mēnešu laikā kāds no viņiem to bija atradis.

Ekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai svarīgi ir mājsaimniecību finanšu uzkrājumi, ar kuriem mājsaimniecība varētu iztikt vismaz mēnesi, ja tai nebūtu citu iztikas avotu. Apmēram četras piektdaļas mājsaimniecību atzina, ka tādu uzkrājumu vispār nav, pie tam, kopš pētījuma uzsākšanas, šis rādītājs ir nedaudz palielinājies – no 79% 2010.gada 1.ceturksnī līdz 81% 2011.gada 4.ceturksnī.

Ekonomiskās situācijas uzlabošanai mājsaimniecības saņem gan valsts un pašvaldību, gan radu un draugu materiālo palīdzību. Palīdzību no valsts un pašvaldībām saskaņā ar aptaujas datiem saņēmuši 12% mājsaimniecību (2010.gada 1.ceturksnī – 10%). Nedaudz samazinājusies to mājsaimniecību daļa, kas saņēmušas materiālo palīdzību no radiniekiem vai draugiem. Ja aptaujas sākumā 2010.gada 1.ceturksnī palīdzību no radiem Latvijā saņēma 13% mājsaimniecību, tad 2011.gada 4.ceturksnī – 11%, savukārt 4% mājsaimniecību palīdzēja radi vai draugi, kuri dzīvo ārzemēs.

Lai iegūtu informāciju par mājsaimniecību labklājību, CSP šo aptauju veica divus gadus. Katru ceturksni CSP ieguva informāciju vidēji no 3.5 tūkstošiem mājsaimniecību, un iegūtie dati tika vispārināti uz visām privātajām mājsaimniecībām valstī. Aptaujas laikā viena persona no mājsaimniecības sniedza informāciju par ekonomiskās situācijas izmaiņām visā mājsaimniecībā pēdējo 12 mēnešu laikā.

Detalizētāka informācija tiks publicēta informatīvajā apskatā „Par izmaiņām mājsaimniecību labklājībā 2010.-2011.gadā”, kas tiks sagatavots izmantojot divu gadu garumā veiktās aptaujas rezultātus. Aptauja tika sagatavota ar Pasaules Bankas ekspertu atbalstu. Aptauja par izmaiņām mājsaimniecību labklājībā 2012.gadā vairs netiks veikta.

 

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886
Zaiga Priede