Par IKP apjoma izmaiņām 2014. gada 2. ceturksnī informēs 30. septembrī

22.09.2014

Precizētie un izvērstie dati par iekšzemes kopprodukta (IKP) apmēra izmaiņām 2014. gada otrajā ceturksnī tiks publicēti šī gada 30. septembrī.

Šim preses izlaidumam tiek gatavots speciāls pielikums, ieguldot papildu darbu, lai izvērstā veidā sniegtu informāciju par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu EKS 2010 metodoloģijas izmaiņu ietekmi uz valsts IKP apjomu. Procesa gaitā ir apzināti iespējamie datu avoti, analizētas un pārskatītas aprēķinu metodes, un veikti laikrindu pārrēķini par laika posmu no 1995. gada.

Pilnveidotās metodoloģijas ieviešana un laikrindu pārrēķini ir nozīmīgi valsts sasniegtā ekonomikas līmeņa apzināšanai un novērtēšanai, kā arī pamats makroekonomiskās attīstības prognozēšanai.

Latvijas nacionālo kontu sistēmā turpmāk tiks:

  • pilnveidoti aprēķini, kuri ļaus precīzāk uztvert izmaksas, kas novirzītas pētījumu un attīstības darbu veikšanai;
  • mainīta pārstrādei nosūtīto / pēc pārstrādes saņemto preču uzskaites kārtība Latvijas eksporta un importa kopsavilkuma rādītājos un valsts maksājumu bilancē;
  • iekļauti nelegālās ekonomikas (kontrabandas, prostitūcijas, narkotiku tirdzniecības u.c.) novērtējumi;
  • ietverti pircēju samaksāto, bet valsts budžetā neieskaitīto nodokļu jeb slēptā PVN novērtējumi;
  • pilnīgāk uztverta darba samaksa natūrā, u.c.

 

Papildu informācija:
Anete Ugaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste
t. 67366621; 27880666