Par iekšzemes kopprodukta izmaiņām 2009. gada 3. ceturksnī

09.12.2009

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati* liecina, ka 2009. gada 9 mēnešos salīdzinājumā ar 2008. gada attiecīgo periodu iekšzemes kopprodukts (IKP) sarucis par 18.6%.


2009. gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2008. gada trešo ceturksni IKP samazinājies par 19.0%.

Ražošanas aspekts

IKP lejupslīdi noteica apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15.6%) – par 28.7%, transporta un sakaru nozarē (12.5%) – par 18.2%, apstrādes rūpniecībā (10.2%) – par 17.4% un būvniecībā (7.5%) – par 36.0%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2009. gada 3. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2009.gada 3. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

 

Izlietojuma aspekts

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

2009.gada 3.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada 3.ceturksni (faktiskajās cenās) privātajā galapatēriņā samazinājās izdevumi pārtikai – par 17.2%, transportam – par 20.9%, restorāniem un viesnīcām – par 48.4%, apģērbiem un apaviem – par 50.6%.

Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā turpina pirkumu apjomu samazināšanās par 28.1%. Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 12.4%, bet izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai – par 39.4%. Preču eksports (68.2% no kopējā eksporta) krities par 11.7% un pakalpojumu eksports – par 20.5%. Savukārt preču importa apjomi(82.1 % no kopējā importa) samazinājušies par 36.6%, bet pakalpojuma importa apjomi – par 29.1%.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA IZMAIŅAS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

* Sezonāli izlīdzinātie dati par IKP izmaiņām CSP datu bāzē tiks publicēti 10.12.2009.

 

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Elita Kalniņa
Tālr. 67366961