Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2012.gada 2.ceturksnī

09.08.2012

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2012.gada otrajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms pēc sezonāli neizlīdzinātajiem datiem, salīdzinot ar 2011.gada otro ceturksni, ir palielinājies par 5.1%. IKP ietekmēja apjomu kāpums rūpniecībā un tirdzniecībā, abas nozares palielinājušās – par  7%. Pieaugums ir bijis arī būvniecības nozarē. Par 9% vairāk tika iekasēti produktu nodokļi.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem IKP 2012. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2012. gada pirmo ceturksni, palielinājies par 1.0%.

 

Precizēts un izvērsts 2012.gada otrā ceturkšņa IKP temps un vērtība tiks publiskoti 2012.gada 7. septembrī.

Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķinu veikšanai ir izmantoti šobrīd pieejamie īstermiņa statistikas dati un ekonometriskie modeļi.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366791
Gita Ķiņķevska