Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2012.gada 1.ceturksnī

10.05.2012

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu1, 2012.gada pirmajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms pēc sezonāli neizlīdzinātajiem datiem, salīdzinot ar 2011.gada pirmo ceturksni, pieauga par 6.8%. IKP ietekmēja apjomu kāpums rūpniecībā par 11% un tirdzniecībā – par 10%, kā arī par 20% vairāk tika iekasēti produktu nodokļi. Pieaugums turpinās arī būvniecības nozarē.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem IKP 2012. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada ceturto ceturksni, palielinājies par 1.0%.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās

2009. gada 1.ceturksnis2012. gada 1.ceturksnis

Precizēts un izvērsts 2012.gada pirmā ceturkšņa IKP temps un vērtība tiks publiskoti 2012.gada 8. jūnijā.

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa
 


1Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.