Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2010.gada 4.ceturksnī

09.02.2011

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms pēc sezonāli neizlīdzinātajiem datiem 2010.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2009.gada ceturto ceturksni, ir palielinājies par 3.7%. Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem IKP 2010. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2010. gada trešo ceturksni, pieaudzis par 1.1%.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2007.1.cet. - 2010.4.cet., procentos

Precizēts un izvērsts 2010.gada ceturtā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2011.gada 11. martā.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Gita Ķiņķevska
Tālr. 67366791