Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2010. gada 2.ceturksnī

09.08.2010

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2010.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada attiecīgo periodu, iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms salīdzināmajās cenās (sezonāli neizlīdzināts) ir samazinājies par 3.0%. Rūpniecības nozarē apjomi ir pieauguši par 14.0, bet ievērojams kritums saglabājas būvniecībā un pakalpojumu nozarēs.

Salīdzinot ar 2010. gada pirmo ceturksni, IKP palielinājies par 13.4%.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās (sezonāli neizlīdzināts), 2005.1.cet - 2010.2.cet.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem IKP salīdzinājumā ar 2009.gada 2.ceturksni ir samazinājies par 3.9%, bet pret 2010.gada 1.ceturksni pieaudzis par 0.1%

Precizēts un izvērsts 2010.gada otrā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2010.gada 8. septembrī.


* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķinos ir izmantoti šobrīd pieejamie īstermiņa statistikas dati un ekonometriskie modeļi.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Gita Ķiņķevska
Tālr. 67366791