Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2010. gada 1.ceturksnī

10.05.2010

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2010.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada pirmajiem trijiem mēnešiem, iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms salīdzināmajās cenās (sezonāli neizlīdzināts) ir samazinājies par 6.0%. Rūpniecības nozarē apjomi ir pieauguši par 9.6%. Savukārt, pārējās nozarēs bija kritums, īpaši būvniecībā. Salīdzinot ar 2009. gada ceturto ceturksni, IKP samazinājies par 19.2%.

 

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās (sezonāli neizlīdzināts), 2004.1.cet - 2010.1.cet.  
 


Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem IKP salīdzinājumā ar 2009.gada 1.ceturksni ir samazinājies par 5.1%, bet pret 2009.gada 4.ceturksni pieaudzis par 0.3%

Precizēts un izvērsts 2010.gada pirmā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2010.gada 9. jūnijā.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Gita Ķiņķevska
Tālr. 67366791