Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2009.gada 3.ceturksnī

09.11.2009

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2009.gada trešajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2008.gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 18.4%.

Saglabājas apjomu kritumi mazumtirdzniecībā – par 32%, rūpniecībā – par 17%, valsts pārvaldē – par 16%. IKP ietekmē arī neiekasēto produktu nodokļu apjoms.


IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2004.1.cet - 2009.3.cet. 
 Precizēts un izvērsts 2009.gada trešā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2009.gada 9. decembrī.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Elita Kalniņa
Tālr. 67366961