Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2009. gada pirmajā ceturksnī

11.05.2009

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2009.gada pirmajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2008.gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 18%.

2009.gada 1.ceturksnī turpinās ekonomiskās attīstības lejupslīde ražošanas un pakalpojumu nozarēs. Apjomi rūpniecībā kritušies par 22%, mazumtirdzniecībā – par 25%, viesnīcu un restorānu pakalpojumos – par 34%. Turpina samazināties arī iekasēto produktu nodokļu apjoms

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2002.1.cet - 2009.1.cet.


Precizēts un izvērsts 2009.gada pirmā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2009.gada 9. jūnijā.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķinos izmantoti šobrīd pieejamie īstermiņa statistikas dati un ekonometriskie modeļi.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa