Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2009. gada otrajā ceturksnī

10.08.2009

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2009.gada otrajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2008.gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 19.6%.

2009.gada otrajā ceturksnī turpinās ekonomiskās attīstības lejupslīde ražošanas un pakalpojumu nozarēs. Lielākie apjomu samazinājumi vērojami mazumtirdzniecībā – par 28%, viesnīcu un restorānu pakalpojumos – par 35%, rūpniecībā – par 19%. Negatīvu ietekmi uz IKP turpina saglabāt iekasēto produktu nodokļu apjoma kritums.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2003. gada 1.ceturksnis - 2009. gada 2.ceturksnis


Sezonāli izlīdzinātie dati liecina, kas IKP apjoms 2009. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada otro ceturksni, krities par 18.2%.

Precizēts un izvērsts 2009.gada otrā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2009.gada 8. septembrī.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.


Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Inese Medne
Tālr. 67366799