Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2009. gada 4. ceturksnī

09.02.2010

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2009.gada ceturtajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms ir samazinājies par 17.7% pret 2008.gada atbilstošo periodu, un to noteica apjomu kritums mazumtirdzniecībā par 30%, rūpniecībā – par 7%, valsts pārvaldē – par 15%. IKP ietekmēja arī neiekasēto produktu nodokļu apjoms.

Salīdzinot ar 2009. gada trešo ceturksni, IKP pieaudzis par 2.4%.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2004.1.cet - 2009.4.cet.

 

 

Precizēts un izvērsts 2009.gada ceturtā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2010.gada 11. martā.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Elita Kalniņa
Tālr. 67366961