Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2008. gada trešajā ceturksnī

07.11.2008

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu* iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms 2008. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 4,2%.

2008. gada 3. ceturksnī turpinās ekonomiskās attīstības lejupslīde gan ražošanas, gan pakalpojumu nozarēs. Ir ievērojami krities arī iekasēto produktu nodokļu apjoms.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2001. g. 1. cet. - 2008. g. 3. cet.

Precizēts un izvērsts 2008. gada trešā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2008. gada 9. decembrī.

*Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa