Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2008. gada pirmajā ceturksnī

09.05.2008

Saskaņā ar CSP iepriekšēju novērtējumu, kas pamatojas uz šobrīd pieejamajiem statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem, 2008.gada pirmajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2007.gada pirmo ceturksni, ir pieaudzis par 3.6 %.

Precizēts un izvērsts 2008. gada pirmā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2008. gada 9. jūnijā.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr.67366961
Elita Kalniņa