Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2008. gada ceturtajā ceturksnī

09.02.2009
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes ātro novērtējumu*, 2008. gada ceturtajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2007.gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 10.5%.

2008. gada 4. ceturksnī turpinājās ekonomiskās attīstības lejupslīde ražošanas un pakalpojumu nozarēs. Rūpniecības apjomi kritušies par 11.3%, mazumtirdzniecībā – par 15.6%, viesnīcu un restorānu pakalpojumi – par 24.8%. Ievērojami sarucis arī iekasēto produktu nodokļu apjoms.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2001. g. 1. cet. - 2008. g. 4. cet.

Precizēts un izvērsts 2008. gada ceturtā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2009. gada 11. martā.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366671
Alla Vanaga