Par galvenajiem lopkopības rādītājiem 2011.gadā

20.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2011.gada beigās lauku saimniecībās audzēja 380.6 tūkst. liellopu jeb par 1.1 tūkst. vairāk nekā 2010.gada beigās. Liellopu skaita palielināšanos ietekmēja vaislas telīšu un govju skaita pieaugums, īpaši zīdītājgovju - par 3.3 tūkst. jeb 17.6%, slaucamo govju skaits nav mainījies. Saimniecībās audzēto aitu skaits pieaudzis par 2.9 tūkst. jeb 3.7%.

Gada laikā cūku skaits samazinājies par 14.7 tūkst. jeb 3.8%, ko ietekmēja cūkkopības nozares konkurētspējas samazināšanās.

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās1 (tūkstošos)

 

2010.g.

2011.g.2

2011.g.% salīdzinājumā ar 2010.g.

Liellopi

379.5

380.6

100.3

 

no tiem slaucamās govis

164.1

164.1

100.0

Cūkas

389.7

375.0

96.2

Aitas

76.8

79.7

103.7

Kazas

13.5

13.4

99.5

Zirgi

12.0

11.5

95.3

2011.gadā saražoja 79.4 tūkst. t gaļas jeb par 0.6% mazāk nekā 2010.gadā, ko ietekmēja liellopu un putnu gaļas ražošanas kritums - attiecīgi par 2.2% un 2.3%, kuras īpatsvars ir 51.6% no kopējā saražotās gaļas apjoma. Savukārt pieauga cūkgaļas un aitu gaļas ražošana - attiecīgi par 1.1% un 12.5%. Cūkgaļas īpatsvars kopējā gaļas apjomā veido 47.3%.

Saražotās gaļas apjoma samazināšanos ietekmēja dzīvu liellopu un cūku eksporta pieaugums. 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, eksportēto liellopu skaits palielinājās par 35.7%, cūku – par 30.9%.

Gaļas vidējā iepirkuma cena (kautsvarā) palielinājās no 1032.85 Ls par tonnu 2010.gadā līdz 1163.11 Ls 2011.gadā jeb par 12.6%.

Gaļas vidējās iepirkuma cenas

 

Vidējā iepirkuma cena, Ls par tonnu

2011.g.% salīdzinājumā ar 2010.g.

2010.g.

2011.g.

Lauksaimniecības dzīvnieki (kautsvarā), pavisam

1032.85

1163.11

112.6

   liellopi

1080.14

1279.23

118.4

   cūkas

980.85

1062.96

108.4

   aitas

1653.22

1440.91

87.2

2011.gadā tika iegūtas par 10.7 tūkst. t jeb 1.3% piena (iesk. kazu pienu) vairāk nekā 2010.gadā, gandrīz nemainoties slaucamo govju un kazu skaitam. 2011.gadā vidējais izslaukums no vienas slaucamās govs sasniedza 5064 kg, kas ir par 66 kg jeb 1.3% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kazu piena ieguve 2011.gadā samazinājās par 24 t jeb 0.7%.

2011.gadā iepirka 661.9 tūkst. t piena jeb par 5.9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pārdotā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā pieaudzis no 75.2% 2010.gadā līdz 78.6% 2011.gadā, ko galvenokārt ietekmēja piena iepirkuma cenas pieaugums.

Piena vidējā iepirkuma cena palielinājās no 177.82 Ls par tonnu 2010.gadā līdz 207.13 Ls 2011.gadā jeb 16.5%, sasniedzot augstāko iepirkuma cenu aprīlī – 216.13 Ls par tonnu.

Piena ražošana, iepirkums un vidējā iepirkuma cena

2011.gadā tika saražoti 665.4 miljoni olu jeb par 6.9% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Vidēji no vienas dējējvistas ieguva 264 olas jeb par 3.6% mazāk nekā 2010.gadā. Olu vidējā realizācijas cena samazinājās no 4.28 Ls par 100 olām 2010.gadā līdz 3.95 Ls 2011.gadā jeb par 7.7%.

Lopkopības produkcijas ražošana

 

2010.g.

2011.g.2

2011.g.% salīdzinājumā ar 2010.g.

Gaļa (kautsvarā), tūkst. t

79.9

79.4

99.4

 

liellopu

18.4

18.0

97.8

 

cūku

37.2

37.6

101.1

 

putnu

23.5

23.0

97.7

Piens (iesk. kazu pienu), tūkst. t

834.5

845.2

101.3

Olas, milj. gab.

714.9

665.4

93.1

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 67366982
Lolita Lazda-Lazdiņa


1 datu avots liellopu, aitu, kazu un zirgu skaitam ir Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centra informācija
2 provizoriskie dati