Par darbaspēka izmaksu izmaiņām 2012.gada 4.ceturksnī

15.03.2013

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vienas stundas darbaspēka izmaksas valstī 2012.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 24 santīmiem stundā jeb 6,1%. Pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek novērsta gan kalendāro dienu skaita atšķirības, gan sezonas ietekme) darbaspēka izmaksas palielinājās par 3,0%. 

Vienas stundas darbaspēka izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, %

Lielākās vienas stundas darbaspēka izmaksu izmaiņas gada laikā vērojamas elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē, kur tās pieauga par 12,3%, transporta un uzglabāšanas nozarē – par 7,9%, kā arī valsts pārvaldē un aizsardzībā – par 7,5%. Šajās nozarēs kāpumu izraisīja gan darba samaksas, gan neregulāro piemaksu un prēmiju pieaugums.

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā šai periodā ievērojami pieauga arī izglītības nozarē – par 9,1%, kur ar jauno mācību gadu tika paaugstināts pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju atalgojums, un pedagogi ar augstāku kvalifikāciju sāka saņemt piemaksas par darba kvalitāti.

Vienas stundas darbaspēka izmaksu un darba samaksas pārmaiņas
2012.gada 4.ceturksnī pa darbības veidiem
(sezonāli neizlīdzināti dati; latos)

 

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā

no tām darba samaksa nostrādātā stundā

2011

4.cet.

2012

4.cet.

Pārmaiņas %

2011
4.cet.

2012

4.cet.

Pārmaiņas %

Pavisam

3.86

4.10

6.1

3.07

3.26

6.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.47

4.63

3.5

3.57

3.69

3.3

Apstrādes rūpniecība

3.63

3.85

6.2

2.87

3.06

6.3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

5.28

5.93

12.3

3.96

4.49

13.4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3.82

4.04

5.7

3.05

3.22

5.6

Būvniecība

3.62

3.76

3.9

2.88

3.01

4.4

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts

3.26

3.47

6.4

2.60

2.77

6.6

Transports un uzglabāšana

4.32

4.66

7.9

3.40

3.68

8.3

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

2.46

2.60

5.6

1.97

2.08

5.9

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

6.67

6.82

2.2

5.21

5.38

3.2

Finanšu un apdrošināšanas darbības

8.32

8.79

5.6

6.45

6.67

3.3

Operācijas ar nekustamo īpašumu

3.19

3.34

4.7

2.55

2.68

5.3

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

4.76

4.86

2.0

3.87

3.99

3.1

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

3.47

3.61

4.0

2.79

2.92

4.6

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

4.91

5.28

7.5

3.88

4.17

7.4

Izglītība

3.13

3.41

9.1

2.52

2.72

8.0

Veselība un sociālā aprūpe

3.49

3.66

5.1

2.79

2.93

5.2

Māksla, izklaide un atpūta

3.12

3.30

5.8

2.51

2.65

5.8

Citi pakalpojumi   

3.08

3.22

4.7

2.51

2.66

6.1

Gan sezonāli izlīdzināti, gan neizlīdzināti ceturkšņu dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē.

 

Paskaidrojumi.

Darbaspēka izmaksas ietver bruto darba samaksu un pārējās darbaspēka izmaksas. Darba samaksa ir regulāra un neregulāra tiešā darba samaksa – pamatalga (mēneša, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par nenostrādātām dienām (atvaļinājumu un citām dienām, kurās nestrādā), valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļu summas. Saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, apkopojot datus par darbaspēka izmaksām, darba samaksas sastāvā iekļauta darba samaksa natūrā (preces un pakalpojumi, ko darba devējs nodrošina darbiniekiem par brīvu vai par pazeminātām cenām, dzīvojamās platības, mobilo telefonu, transporta apmaksa u.c.) Pārējās darbaspēka izmaksas ietver valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā darba devējs, darba devēja brīvprātīgās sociālās apdrošināšanas iemaksas (papildus pensiju, veselības, dzīvības apdrošināšanas iemaksas u.c.), darba devēja pabalstus, balvas, dāvanas, darbnespējas lapu A apmaksu, atlaišanas pabalstu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Vienas stundas darbaspēka izmaksas aprēķinātas, darbaspēka izmaksu summu dalot ar nostrādāto stundu skaitu.

Darbaspēka izmaksas nostrādātā stundā tiek aprēķinātas sekojošās nozarēs: ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B), apstrādes rūpniecība (C), elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D), ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E), būvniecība (F), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G), transports un uzglabāšana (H), izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I), informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J), finanšu un apdrošināšanas darbības (K), operācijas ar nekustamo īpašumu (L), profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M), administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N), valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O), izglītība (P), veselība un sociālā aprūpe (Q), māksla, izklaide un atpūta (R), citi pakalpojumi (S).  

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917