Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2012.gada 4.ceturksnī

14.02.2013

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem, 2012.gada 4.ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits (15-74 gadi), salīdzinot ar attiecīgo periodu gadu iepriekš, ir palielinājies par 1,5%. Divas trešdaļas (66,5%) iedzīvotāju šajā vecuma grupā bija ekonomiski aktīvi – vīriešu vidū šis rādītājs bija 71,5%, bet sieviešu – 62,1%.

Nodarbināto iedzīvotāju skaits, kā arī to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pārskata ceturksnī ir palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Kopumā valstī bija nodarbināti 902,3 tūkst. cilvēku, t.i., 57,3% no iedzīvotāju kopskaita 15 - 74 gadu vecumā (2011.gada 4.ceturksnī bija attiecīgi 876,7 tūkst. cilvēku un 55,0%). Tikai 4,4% no tiem dažādu iemeslu dēļ nestrādāja (atvaļinājums, slimība, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības). Nodarbināto iedzīvotāju skaitā tika iekļauti 5,9 tūkst. cilvēku, kuri, saglabājot bezdarbnieka statusu, pārskata nedēļā bija nodarbināti.

Nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā sieviešu bija nedaudz vairāk nekā vīriešu, attiecīgi 50,9% un 49,1%.

Iedzīvotājiem iztikas līdzekļi parasti veidojas no dažādiem ienākumu veidiem, tādēļ apsekojuma laikā respondenti uzrādīja vairākus ienākumu avotus. Nedaudz vairāk nekā pusei (51,1%) iedzīvotāju minētajā vecuma grupā būtiskākais no tiem bija darba samaksa.

Darba ņēmēju īpatsvars, kas saņēma minimālo darba algu vai mazāk par to, samazinājās, savukārt neliels pieaugums vērojams darba samaksas grupās, kas pārsniedz Ls 300.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma pamatdarbā, procentos

 

2011.gada 4.ceturksnis

2012.gada 3.ceturksnis

2012.gada 4.ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

Līdz Ls 200,00

35,9

32,2

32,8

 

tai skaitā:

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk1

21,4

20,2

19,3

Ls 200,01–300,00

28,4

29,4

26,0

Ls 300,01–500,00

21,7

23,6

24,5

Ls 500,01–1000,00

7,0

8,2

9,9

Ls 1000,01 un vairāk

1,0

1,2

1,6

Netika aprēķināta vai izmaksāta

3,1

3,2

2,4

Netika uzrādīta

2,9

2,2

2,8

Darba meklētāju skaits (15 - 74 gadi) 2012.gada 4.ceturksnī bija 144,6 tūkst. cilvēku, kas ir par 10,4 tūkst. cilvēku mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija 13,8% (gadu iepriekš – 15,0%).

2012.gada 4.ceturksnī vīriešu darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sieviešu darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā, attiecīgi veidojot 15,5% un 12,1%.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem aprēķinātais reģistrētais bezdarba līmenis 2012.gada 4.ceturksnī valstī bija 10,7%.

Nodarbinātības līmenis un darba meklētāju īpatsvars, procentos

Jauniešu (15-24 gadi) darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā 2012.gada 4.ceturksnī bija 21,6%, kas ir par 6 procentpunktiem zemāks nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Apsekojuma dati liecina, ka daļa jauniešu, kas meklēja darbu, to ir atraduši.

Nedaudz vairāk nekā puse (77,8 tūkst. jeb 53,8% cilvēku) no darba meklētāju kopskaita bija ilgstošie darba meklētāji. To skaits, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 2,3 tūkst. Esošajā ekonomiskajā situācijā joprojām saglabājas liels skaits to darba meklētāju, kuriem ir darba pieredze. 2012.gada 4.ceturksnī darba meklētāji ar darba pieredzi bija 129,2 tūkst. jeb 89,3% no darba meklētāju skaita, bet gadu iepriekš šis rādītājs attiecīgi bija 134,7 tūkst. cilvēku un 86,9%.

2012.gada 4.ceturksnī ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits (15-74 gadi), salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu,ir samazinājies par 6,5% un to skaits bija 527,2 tūkst. cilvēku.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kuras ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka pārskata ceturksnī valstī tādu cilvēku, kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 31,9 tūkst. (6,1% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita). Salīdzinot ar 2011.gada 4.ceturksni, šo cilvēku skaits ir samazinājies par 5,6 tūkst..

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem un metodoloģiju ir pieejama CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr. 67366886

_________________________________________

1 Neto darba alga aprēķināta no minimālās bruto algas. 2011. un 2012.gadā minimālā alga - Ls 200.