Par darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2012.gada 3.ceturksnī

14.11.2012

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes veiktā Darbaspēka apsekojuma rezultātiem, 2012.gada 3.ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 15-74 gadu vecumā, salīdzinot ar attiecīgo periodu gadu iepriekš, ir palielinājies par 1,6%. Divas trešdaļas (66,5%) iedzīvotāju šajā vecuma grupā bija ekonomiski aktīvi – vīriešu vidū šis rādītājs bija 71,1%, bet sieviešu – 62,5%.

Nodarbināto iedzīvotāju skaits, kā arī to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pārskata ceturksnī ir palielinājies, gan, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (2011.gada 3.ceturksnī attiecīgi 875,1 tūkst. cilvēku un 54,9%), gan, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni (2012.gada 2.ceturksnī bija 877,4 tūkst. cilvēku un 55,7%). Kopumā valstī bija nodarbināti 905,1 tūkst. cilvēku (57,5% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Tikai 8% no tiem dažādu iemeslu dēļ nestrādāja (atvaļinājums, slimība, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības). Nodarbināto iedzīvotāju skaitā tika iekļauti 8,5 tūkst. cilvēku, kuri, saglabājot bezdarbnieka statusu, pārskata nedēļā bija nodarbināti.

Nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā sieviešu bija nedaudz vairāk kā vīriešu, attiecīgi 50,5% un 49,5%.

Iedzīvotājiem iztikas līdzekļi parasti veidojas no dažādiem ienākumu veidiem, tādēļ apsekojuma laikā respondenti uzrādīja vairākus ienākumu avotus. Pusei (50,1%) iedzīvotāju minētajā vecuma grupā būtiskākais no tiem bija darba samaksa.

2012.gada 3.ceturksnī samazinājās to darba ņēmēju īpatsvars, kas saņēma neto darba samaksu līdz Ls 200.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēcnodokļu) darba samaksas lieluma pamatdarbā, procentos

 

2011.gada 3.ceturksnis

2012.gada 2.ceturksnis

2012.gada 3.ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

Līdz Ls 200,00

37,3

34,4

32,2

 

tai skaitā:

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo

darba algu vai mazāk¹

21,7

20,4

20,2

Ls 200,01–300,00

28,3

27,2

29,4

Ls 300,01–500,00

21,0

23,8

23,6

Ls 500,01–1000,00

7,2

7,9

8,2

Ls 1000,01 un vairāk

0,9

1,5

1,2

Netika aprēķināta vai izmaksāta

3,4

3,4

3,2

Netika uzrādīta

1,9

1,8

2.2

Darba meklētāju skaits (15-74 gadi) un īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā 2012.gada 3.ceturksnī ir samazinājies gan, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kad darbu meklēja 155,4 tūkst. cilvēku, un to īpatsvars bija 15,1%, gan, salīdzinot ar 2012.gada 2.ceturksni (attiecīgi 168,9 tūkst. cilvēku un 16,1%). 2012.gada 3.ceturksnī Latvijā bija 141,8 tūkst. darba meklētāju jeb 13,5% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba meklētājiem). Vīriešu darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sieviešu darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā, attiecīgi veidojot 13,9% un 13,2%. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem aprēķinātais reģistrētais bezdarba līmenis 2012.gada 3.ceturksnī valstī bija 11,5%.

Jauniešu (15-24 gadi) darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā 2012.gada 3.ceturksnī bija 31,1%, kas ir par 0,1 procentpunktu augstāks nekā iepriekšējā ceturksnī un par 1 procentpunktu augstāks nekā 2011.gada 3.ceturksnī.

Gandrīz puse (67,1 tūkst. jeb 47,3% cilvēku) no darba meklētāju kopskaita bija ilgstošie darba meklētāji. To skaits, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 18,6 tūkst.. Esošajā ekonomiskajā situācijā saglabājas liels skaits to darba meklētāju, kuriem ir darba pieredze. 2012.gada 3.ceturksnī darba meklētāji ar darba pieredzi bija 116,2 tūkst. jeb 81,9% no darba meklētāju skaita, bet gadu iepriekš šis rādītājs attiecīgi bija 130,8 tūkst. cilvēku un 84,2%.

2012.gada 3.ceturksnī ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits (15-74 gadi) ir samazinājies par 6,7% un to skaits bija 527,2 tūkst. cilvēku.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kuras ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka pārskata ceturksnī valstī tādu cilvēku, kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 32,6 tūkst. (6,2% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita). Salīdzinot ar 2011.gada 3.ceturksni, šo cilvēku skaits ir samazinājies par 7,2 tūkst..

Nodarbinātības līmenis un darba meklētāju īpatsvars, procentos

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem un metodoloģiju ir pieejama CSP mājaslapas datubāzē.

Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr. 67366886

_________________________________________

¹ Neto darba alga aprēķināta no minimālās bruto algas. 2011. un 2012.gadā minimālā alga - Ls 200.