Par darba samaksas pārmaiņām 2012.gada 3.ceturksnī

30.11.2012

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka 2012.gada 3.ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 484 lati, un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, tā pieauga par 3,6% jeb 17 latiem, tādejādi saglabājot tādu pašu pieauguma tempu kā 2012. pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2011.gada pirmajiem diviem ceturkšņiem.

Straujāk darba samaksa augusi sabiedriskajā sektorā - par 5,2% (no 493 līdz 518 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā - par 3,5% (no 454 līdz 470 latiem), bet privātajā sektorā pieaugums bija 2,8% (no 452 līdz 465 latiem).

Salīdzinot ar šā gada 2.ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī pieauga par 3 latiem jeb 0,6%. Sabiedriskajā sektorā darba samaksa samazinājās par 0,4% (no 520 līdz 518 latiem), bet privātajā pieauga par 1,4% (no 458 līdz 465 latiem). Vispārējās valdības sektorā tā pieauga par 0,8% (no 466 līdz 470 latiem),

Darbinieku skaitā ietverot arī algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos (APSD) iesaistītos bezdarbniekus mēneša vidējā bruto darba samaksa šā gada 3.ceturksnī bija 479 lati. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem šā gada septembra beigās APSD bija iesaistīti 9,3 tūkst. bezdarbnieku.

 Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

Gada laikā darba samaksa straujāk kāpusi transporta un uzglabāšanas nozarē – par 7,5%, valsts pārvaldē un aizsardzībā – par 6,0%, citu pakalpojumu nozarē (šeit ietilpst frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi; sabiedrisko un citu organizāciju darbība; fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi; datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts; mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana; apbedīšanas un citi pakalpojumi) – par 5,8% un nekustamo īpašumu nozarē – par 5,4%.

Apstrādes rūpniecībā šā gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar pagājuša gada atbilstošo periodu, mēneša bruto darba samaksa pieauga par 4,8%, bet būvniecībā - par 1,8%.

Neliels darba samaksas samazinājums šai periodā bija vērojams informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē – par 0,4%, kā arī administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā – par 0,8%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem
(latos)

 

2011

3.cet.

2012

2.cet.*

2012

3.cet.

Pārmaiņas, %

2012 3.cet.

pret

2011 3.cet.

2012 3.cet.

pret

2012 2.cet.

Pavisam

467

481

484

3.6

0.6

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

462

445

466

0.9

4.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

504

480

519

2.9

8.1

Apstrādes rūpniecība

432

442

453

4.8

2.3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

741

716

754

1.7

5.2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

479

499

498

4.1

-0.2

Būvniecība

446

436

454

1.8

4.2

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

394

407

411

4.3

0.8

Transports un uzglabāšana

501

562

538

7.5

-4.2

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

307

314

315

2.8

0.4

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

787

759

784

-0.4

3.4

Finanšu un apdrošināšanas darbības

960

1018

987

2.9

-3.0

Operācijas ar nekustamo īpašumu

400

403

421

5.4

4.4

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

593

599

593

0.0

-1.0

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

432

431

428

-0.8

-0.7

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

544

573

577

6.0

0.6

Izglītība

399

406

411

2.9

1.2

Veselība un sociālā aprūpe

442

453

453

2.4

-0.1

Māksla, izklaide un atpūta

386

399

399

3.5

0.2

Citi pakalpojumi

386

392

409

5.8

4.2

2012.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 3.ceturksni, Baltijas valstīs darba samaksa visstraujāk augusi Igaunijā – par 5,7% (no 809 līdz 855 eiro), Latvijā pieaugums bija 3,6% (no 664 līdz 688 eiro), bet Lietuvā – par 2,6% (no 613 līdz 629 eiro).

Latvijā un Igaunijā darba samaksas reālais pieaugums (ņemot vērā patēriņa cenu pārmaiņas) šai periodā bija 1,9%. Savukārt Lietuvā, kur cenas ir augušas nedaudz straujāk kā algas, vērojams 0,8% samazinājums.

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzē.

___________________

Paskaidrojumi.

Datu avots: individuālo komersantu, komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par  nodibinājumiem, biedrībām un fondiem un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā santīmus.

* Dati precizēti.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917