Par darba samaksas pārmaiņām 2012.gada 2.ceturksnī

31.08.2012

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka 2012.gada 2.ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 481 lats, un, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, tā pieauga par 3,7% jeb 17 latiem.

Sabiedriskajā sektorā gada laikā darba samaksa augusi par 4,6% (no 497 līdz 520 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā - par 1,7% (no 458 līdz 466 latiem), bet privātajā sektorā pieaugums bija 3,4% (no 443 līdz 459 latiem).

Salīdzinot ar šā gada 1.ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī palielinājās par 15 latiem jeb 3,1%. Sabiedriskajā sektorā pieaugums bija 6,5% (no 488 līdz 520 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā – 4,5% (no 446 līdz 466 latiem), bet privātajā – 1,3% (no 453 līdz 459 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa, kas aprēķināta algoto darbinieku skaitā ietverot arī algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos (APSD) iesaistītos bezdarbniekus, šā gada 2.ceturksnī bija 478 lati. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem šā gada jūnija beigās APSD bija iesaistīti 7,9 tūkst. bezdarbnieku.

 Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

 

2011

2.cet.

2012

1.cet.

2012

2.cet.

Pārmaiņas, %

2012 1.cet. pret

2011 1.cet.

2012 2.cet. pret

2011 2.cet.

2012 2.cet. pret

2012 1.cet.

Pavisam

463

*466

481

*3.6

3.7

3.1

Privātajā sektorā

443

453

459

*4.1

3.4

1.3

Sabiedriskajā sektorā

497

488

520

3.1

4.6

6.5

no tā

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektorā

458

*446

466

*1.3

1.7

4.5

Gada laikā nozarēs, kur darba samaksa ir kāpusi, lielāks pieaugums bija vērojams transporta un uzglabāšanas nozarē – 10,7%, valsts pārvaldē un aizsardzībā – 6,5%, elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē – 6,4%, citu pakalpojumu nozarē (šeit ietilpst frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi; sabiedrisko un citu organizāciju darbība; fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi; datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts; mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana; apbedīšanas un citi pakalpojumi) – 5,8%, kā arī finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē – 5,4%.

Apstrādes rūpniecībā šā gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar pagājuša gada atbilstošo periodu, mēneša bruto darba samaksa kāpusi par 5,0%, bet būvniecībā - par 1,8%.

Darba samaksas samazinājums šai periodā bija vērojams ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes uzņēmumos – 8,3%, kur darbinieku skaits pieauga straujāk nekā atalgojums, izglītībā – 1,1% un profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē – 0,1%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem
(latos)

 

 

2011

2.cet.

2012

1.cet.*

2012

2.cet.

Pārmaiņas, %

2012 2.cet.

pret

2011 2.cet.

2012 2.cet.

pret

2012 1.cet.

Pavisam

463

466

481

3.7

3.1

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

438

428

444

1.3

3.8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

523

520

480

-8.3

-7.7

Apstrādes rūpniecība

422

427

444

5.0

4.0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

672

627

715

6.4

14.0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

491

472

501

2.0

6.1

Būvniecība

428

432

435

1.8

0.7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

390

400

407

4.6

1.9

Transports un uzglabāšana

509

511

563

10.7

10.1

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

299

310

313

4.5

0.7

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

758

794

768

1.3

-3.2

Finanšu un apdrošināšanas darbības

964

1018

1015

5.4

-0.2

Operācijas ar nekustamo īpašumu

397

396

402

1.2

1.5

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

599

591

599

-0.1

1.2

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

425

433

434

2.2

0.3

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

539

547

574

6.5

4.9

Izglītība

410

393

406

-1.1

3.3

Veselība un sociālā aprūpe

447

433

453

1.2

4.6

Māksla, izklaide un atpūta

397

384

398

0.5

3.8

Citi pakalpojumi

372

396

393

5.8

-0.6

 

2012.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 2.ceturksni, Baltijas valstīs darba samaksa visstraujāk augusi Igaunijā – par 5,0% (no 857 līdz 900 eiro), taču, salīdzinot ar iepriekšējiem ceturkšņiem, pieauguma temps ir krities. Latvijā pieaugums bija 3,7% (no 659 līdz 684 eiro), bet Lietuvā – 2,2% (no 610 līdz 624 eiro).

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzē.

___________________

Paskaidrojumi.

Datu avots: individuālo komersantu, komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par  nodibinājumiem, biedrībām un fondiem un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā santīmus.

* Dati precizēti.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917